Escola de nines d'El Terreno l'any 1898

Mestra: Mª Francisca Isern Marcó
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Rosa Amengual Garcias09003007
Adelina Arnica Ferrer000020000010
Antònia Barceló Barceló6410357656610
Catalina Bestard Alemany0646713875310
Magdalena Bestard Serra2233
Margalida Bestard Serra0000000009
Francisca Borràs Salvà000000068010
Magdalena Borràs Salvà000004024010
Maria Borràs Salvà0004004009
Magdalena Bosch Palmer01
Antònia Buenaventura Vidal000220200210
Margalida Calafell Palmer10712124
Catalina Campins Juan4003
Antònia Cavaller Cortès737091067
Maria Cavaller Cortès000212967
Maria Colom Marí1089810124261110
Francisca Colomina Colom000034803410
Lluïsa Colomina Colom0000410030010
Catalina Coves Fullana000020253210
Catalina Coves Seguí020005
Bàrbara Conill Massot01
Antònia Escafí Quijada71183
Maria Escafí Quijada99143
Teresa Escafí Quijada99143
Antònia Far Borràs345364214010
Catalina Far Valldepadrines14432007
Apol·lònia Ferrer Campins13969814482610
Francisca Ferrer Campins7711106165123610
Maria Magdalena Ferrer Campins127320712825210
Antònia Gual Prats00040757
Francisca Hernández Carreres226705
Francisca Lemaur Fluxà404600020210
Maria Lemaur Fluxà489268053210
Maria Luis Bernat2005010368
Joana Massot Fullana458448445610
Teresa Massot Fullana448448405610
Catalina Miquel Bestard000002000010
Maria Concepció Miquel Bestard000000030010
Inés Móra Garau0914122527
Joana Pasqual Estarelles141055115
Francisca Pastor Vidal003023050010
Magdalena Planas Abraham110035
Francisca Pons Llompart000426053610
Joana Pons Llompart000342026210
Maria Pons Llompart000235025610
Àngela Prohens Martorell11497101477
Margalida Prohens Martorell11897101477
Margalida Rigo Porcel81171095770610
Miquela Rigo Vicens944666090310
Catalina Roig Rigo002043649310
Blanca Rosa Carrillo71566907
Francisca Sastre Colomar000324401010
Antònia Seguí Borràs406018254010
Maria Tomàs Moragues000465056010
Maria Tortella Amengual1312108115
Sebastiana Tortella Jaume13121010115
Sara Tur Bosch08893867
Joana Maria Vidal Isern000000623210
Dolors Villaverde García006012049010
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 729 2