Escola de nines d'El Terreno l'any 1897

Mestra: Mª Francisca Isern Marcó
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Rosa Amengual Garcias0010200000011
Adelina Arnica Ferrer0000000000011
Antònia Barceló Barceló071194710148
Carme Beltran Barceló01
Catalina Bestard Alemany402
Margalida Bestard Serra0000000000011
Maria Bestard Serra0010451259
Francisca Borràs Salvà01100000000211
Antònia Buenaventura Vidal5000242332011
Margalida Calafell Palmer0661175117
Antònia Cavaller Cortès00000048210011
Maria Cavaller Cortès104591103461110
Aïna Coll Roca2053
Maria Coll Roca3053
Antònia Coll Roca3053
Josepa Colom Marí2973
Maria Colom Marí6704115
Francisca Colomina Colom0344030000011
Lluïsa Colomina Colom0649790000011
Catalina Coves Fullana0835000000011
Antònia Escafí Quijada00014135
Maria Escafí Quijada30014145
Teresa Escafí Quijada00014135
Margalida Espases Colomar20224
Antònia Far Borràs0022053243711
Apol·lònia Ferrer Campins35947945681411
Francisca Ferrer Campins0772202001210
Maria Magdalena Ferrer Campins0442153581210
Antònia Gual Prats400005
Francisca Lemaur Fluxà64040116
Maria Lemaur Fluxà44044156
Maria Luis Bernat0000020203011
Joana Massot Fullana3156300003210
Teresa Massot Fullana3156240003210
Catalina Miquel Bestard0300000000011
Maria Concepció Miquel Bestard0000000000011
Maria Nicolau Serra01
Joana Pasqual Estarelles04800000139
Francisca Pastor Vidal0550000000011
Margalida Perpinyà Castell002075
Magdalena Planas Abraham111
Francisca Pons Llompart0004030057011
Joana Pons Llompart0002000039011
Maria Pons Llompart0513020036011
Llucia Porcel Porcel062
Àngela Prohens Martorell0121497127118
Margalida Prohens Martorell012997127128
Maria Rayó Serra11122
Margalida Rigo Porcel00000646129
Miquela Rigo Vicens01220042005111
Catalina Roig Vicens0000141002011
Blanca Rosa Carrillo0101580122090011
Francisca Sastre Colomar0910032206211
Antònia Seguí Borràs0000020020511
Francisca Tomàs Moragues1672
Maria Tomàs Moragues01180032000011
Maria Tortella Amengual06123
Sebastiana Tortella Jaume06133
Joana Maria Vidal Isern0000000000011
Dolors Villaverde García0000300000011
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 731 2