Escola de nines d'El Terreno l'any 1895

Mestra: Mª Francisca Isern Marcó
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Isabel Amengual Garcias002
Rosa Amengual Garcias002
Antònia Barceló Barceló7480000004511
Maria Barceló Barceló7700000605911
Carme Beltran Barceló0000000600011
Josepa Beltran Ximelis867114201004711
Maria Bestard Bosch1011128838127810
Catalina Bestard Garau0010000000011
Margalida Bestard Serra0000020000011
Maria Bestard Serra9100020200011
Maria Bo Cabrera2000000000011
Teresa Bo Cabrera2000000000011
Francisca Borràs Salvà0000020000011
Antònia Buenaventura Vidal109010410006011
Ana Caldentey Alemany0022000409
Isabel Canyelles Calafell036002015111210
Maria Cavaller Cortès0000010000011
Josepa Colom Marí0182590045011
Maria Colom Marí40741319497611
Francisca Colomina Colom00606937108811
Lluïsa Colomina Colom0030663979811
Antònia Escafí Quijada09117120676010
Teresa Escafí Quijada169117120676010
Margalida Espases Colomar0000020000011
Antònia Far Borràs0000300176411
Maria Far Borràs1510109606054211
Micaela Femenies Riera300152007
Apol·lònia Ferrer Campins0000203000011
Francisca Ferrer Campins0000014004211
Maria Magdalena Ferrer Campins400525
Francisca Hernández Carreres0490542000011
Maria Lemaur Fluxà0000000000211
Coloma Llull Ferretjans0000010006511
Jerònima Martínez Alzina01
Clara Medines Alemany03901400600611
Catalina Miquel Bestard0000003000011
Maria Concepció Miquel Bestard0000020000011
Magdalena Miquel Vila000005
Antònia Moragues Tomàs0155273640011
Margalida Moragues Tomàs0105003640011
Francisca Borràs Salvà7400300000011
Margalida Perpinyà Castell040600078
Magdalena Planas Abraham07103000000411
Francisca Pons Llompart0000000000011
Joana Pons Llompart0030010000011
Maria Pons Llompart06459360100011
Llucia Porcel Porcel00070007
Maria Rayó Serra0236704483611
Margalida Ribot Dalmau0023
Margalida Rigo Porcel00001870000011
Antònia Rigo Vicens0600906158510
Miquela Rigo Vicens0600920700011
Concepción Rodríguez Méndez0112
Catalina Roig Vicens0100000000011
Àngela Sancho Sureda900612106
Isabel Sancho Sureda000612106
Francisca Sastre Colomar76004001105611
Antònia Seguí Borràs0000080000011
Francisca Tomàs Moragues0000000969
Maria Tomàs Moragues0000084969
Isabel Tomàs Tomàs01410100108101010
Francisca Tous Martínez40500034141010
Margalida Vidal Isern8870089008011
Joana Maria Vidal Isern0000000000011
Dolors Villaverde García0050000000011
Matilde Villaverde García0003
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 357 8