Escola de nines d'El Terreno l'any 1888

Mestra: Maria Visconti Ripoll
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Francisca Abraham Juan12004100620,2,11
Maria Abraham Juan102010,0030,1511
Bàrbara Adrover Vicens3,371170000311
Isabel Adrover Vicens602032003,3511
Magdalena Adrover Vicens412
Pilar Arcas Pons611,2,23029,310
Margalida Barceló Oliver30574
Teresa Barceló Oliver606614,00711611
Maria Barreña 001,20007
Maria Bestard Bosch1042111,7
Maria Bestard Garau1053,4
Maria Bestard Serra0170130000,111
Margalida Bonet Colom8920695412161110
Maria Bonet Colom91011446478
Margalida Campins Femenies1009,19111601,4,13711
Catalina Capellà Ramon9,5164007
Francisca Capellà Ramon1,17116007,29
Josepa Cerdó Colom13143
Margalida Cerdó Colom022
Josepa Colom Marí71302500,001,11
Isabel Colomina Colom2033006
Josepa Colomina Colom742200,1000,411
Maria Colomina Colom3,3200,22,05110
Maria Far Borràs0,0418140015,0011
Apol·lònia Ferrer Campins1211,2,2,2406,011
Maria Fornés Tomàs2,13,7400619
Catalina Frau Capó6,05966,6
Margalida Frau Capó108131433122,310
Francisca Frau Gual5,07110,4,116,32,11
Rosa Martorell Juan443,31135000011
Magdalena Mas Pons1150,02,4,03,3211
Antònia Mayans Móra9010111110007811
Catalina Mayol Perelló89
Maria Mayol Rubí35333417
Gerònia Moll Berga00,1,1106
Margalida Montserrat Frau121005
Antònia Nadal Roca535123747
Bàrbara Obrador Porcel6203000472,011
Catalina Obrador Porcel1,013000355,011
Catalina Oliver Binimelis85224
Joana Oliver Binimelis1051,34
Isabel Pons Llompart425123,2004,4511
Maria Pons Llompart3,258,1,20004211
Llucia Porcel Porcel20670600122,11
Magdalena Porcel Porcel2,25,95611312711
Maria Rayó Serra4,36137002,01,011
Antònia Rigo Vicens3050,1800301,11
Catalina Rigo Vicens4120102,220011
Àngela Sancho Sureda127,143743,14,10
Isabel Sancho Sureda227,828500010
Francisca Rosa Sancho Sureda106,114
Antònia Seguí Borràs0000000200011
Maria Seguí Borràs0000003,2,13211
Margalida Tomàs Barceló126,003208
Joana Tomàs Mercant033,2210010011
Margalida Tomàs Roca7,92
Francisca Tous Martínez805,003000,0111
Catalina Ugalde Ripoll2224046021011
Antònia Vicens Fullana01
Dolors Villaverde García53514000114111
Mercedes Zorrilla Prieto060105
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que la mestra no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 220 1