Escola de nines d'El Terreno l'any 1882

Mestre: Joan Aragonés Fluxà

Nom Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Isabel Adrover Vicens
0
0
Magdalena Adrover Vicens
0
0
Teresa Andreu Estarelles
0
0
0
0
Teresa Barceló Oliver
0
0
0
0
0
Esperança Barnils Estarelles
0
0
0
0
Catalina Bestard Garau
0
0
0
Joana Blanch Escrivà
0
0
0
Maria Bonet Colom
0
0
0
0
0
0
Margalida Bonet Colom
0
0
0
0
0
0
Catalina Campins Simonet
0
0
0
0
0
0
Catalina Castanyer Morey
0
0
0
0
0
0
Isabel Colomina Colom
0
0
Maria Far Vich
0
0
0
Catalina Far Vich
0
Coloma Far Vich
0
0
0
Antònia Martorell Mulet
0
0
0
0
Aïna Moll Berga
0
0
0
0
0
0
Antònia Moll Berga
0
0
0
0
0
0
Maria Montserrat Garau
0
0
0
0
Antònia Montserrat Garau
0
0
0
0
Maria Montserrat Frau
0
0
0
0
0
0
Margalida Montserrat Frau
0
0
0
0
0
0
Margalida Moragues Salvà
0
0
0
0
0
0
Joana Maria Móra Barrera
0
0
0
0
0
Antònia Nadal Espases
0
Maria Nadal Borràs
0
0
0
0
0
Bàrbara Obrador Porcel
0
0
Maria Obrador Porcel
0
0
Magdalena Palou Garau
0
0
0
0
0
0
Magdalena Porcel Porcel
0
0
0
0
0
0
Margalida Porcel Juan
0
0
0
0
0
0
Antònia Porcel Juan
0
0
0
0
0
0
Margalida Rigo Vicens
0
0
0
0
0
Maria Rosselló Barceló
0
0
0
0
0
0
Assumpció Solés Cavaller
0
0
0
0
0
Maria Solés Cavaller
0
0
0
0
0
Margalida Tomàs Moragues
0
0
0
0
0
Aïna Maria Tomàs Mercant
0
0
0
0
0
0
Margalida Tomàs Barceló
0
0
0
0
0
0
Margalida Tomàs Mercant
0
0
0
0
0
0
Maria Veny Pallicer
0
0
0
0
0
Magdalena Vicens Fullana
0
0
0
0
0

Si tota la columna està buida és que no tenim dades del mes en concret.

Si el que està buit es una cel·la, significa que l'alumna no va assistir aquest mes.