Confirmacions de l'any 1921

El 6 d'abril del 1921, amb motiu de la seva visita pastoral, el bisbe de Mallorca, Rigoberto Doménech Valls, confirmà 117 al·lots i al·lotes de la parròquia d'El Terreno. La gran majoria d'aquests nins van ésser apadrinats per la senyora Magdalena Coll, vídua de Francesc Montis.

Confirmats pel bisbe Rigoberto Doménech Valls el dimecres, 6 d'abril de 1921
Nom
La tabla està buida