Cens electoral de l'any 1879

El sufragi censatari o sufragi restringit va ser un sistema electoral, vigent en diversos països occidentals entre fins del segle XVIII i el segle XIX, basat en la dotació del dret a vot només a la part de la població que comptés amb certes característiques precises (econòmiques, socials o educacionals) que li permetés estar inscrita en un "cens electoral". El sufragi censatari es contraposa al sufragi universal, que no estableix condicions llevat majoria d'edat i la ciutadania (encara que fins al segle XX estava limitat al sufragi masculí).

A Espanya, des de la Constitució de Cadis de 1812, el sufragi era censatari, limitat a Propietaris i persones amb determinades "Capacitats". Durant el breu Període del Sexenni democràtic i la Primera República (1868-1874) va ser la primera vegada que és va implantar el sufragi universal directe dels homes majors de 25 anys.

A partir de la llei electoral del 28 de desembre de 1878 es va tornar a implantar el sufragi censitari. Els censos que presentam pertanyen a aquesta època.

Fins el 1890 no s'aprova el sufragi universal dels homes majors de 25 anys, amb un govern liberal de Sagasta. El 1931 la Segona República dóna el Dret de sufragi també a les dones, que és va aplicar per primera vegada el 1932.

Cens electoral tancat el 16 de març de 1879
Colegio 7º Sant Magí
Arxiu Municipal de Palma lligall AH 2068-4
Nom Elegible? Domicili Quota
Josep Aguiló Bonnin
n
Bellver
5
Maties Albertí Coll
n
Bellver 14-100
9
Jaume Balaguer
n
Bellver
6
Miquel Balaguer Amengual
n
Bellver
7
Magí Bestard Alemany
s
Bellver
23
Magí Bestard
s
Terreno
27
Joan Bonet Esteva
n
Terreno
n/c
Pere Borràs Llull
n
Bellver
n/c
Antoni Buid
s
Bellver
22
Bernat Campins Rosselló
s
Bellver
22
Bartomeu Capdebou
n
Bellver
12
Pere Capellà Cantallops
n
Bellver
7
Guillem Capó
n
Bellver
5
Llorenç Cirerol Nicolau
n
Bellver
3
Jaume Colom Ferrer
n
Terreno
16
Josep Maria Dercantos
n
Bellver
n/c
Pere Josep Far Gordiola
n
Bellver
4
Pau Far Vaquer
n
Bellver
n/c
Pau Far Gordiola
n
Bellver
3
Josep Ferrer Estrader
s
Terreno
n/c
Eusebi Ferrer Estrader
n
Bellver
n/c
Sebastià Ferrer Verger
n
Bellver
9
Emili Font
n
Bellver
n/c
Damià Garau Bauzà
n
Bellver
6
Bartomeu Gayà Oliver
n
Bellver
4
Antoni Giliba Gascón
s
Bellver
112
Miquel Juan Torelló
n
Bellver
9
Bartomeu Juan Berga
n
Bellver
3
Jaume Llabrés Amengual
n
Bellver
7
Llorenç Llabrés
s
Bellver
15
Antoni Llompart
n
Bellver
12
Jaume Llull Servera
n
Bellver
4
Francisco Lázaro Rosselló
s
Bellver
7
Manel Lázaro Rosselló
s
Bellver
6
Pere Mascaró Ferrer
n
Bellver
9
Josep Massanet Barceló
n
Bellver
8
Bartomeu Moll Garcias
n
Bellver
13
Bartomeu Morey Vich
n
Bellver
6
Sebastià Oliver Verd
n
Bellver
8
Antoni Palmer Moragues
s
Bellver
67
Guillem Palmer Lladó
s
Bellver
20
Miquel Palou Miró
n
Bellver
6
Joaquim Pomar Segura
n
Bellver
8
Damià Porcel
s
Bellver
44
Joan Pou Pizà
n
Bellver
7
Joan Ratorta
n
Bellver
n/c
Josep Roca Tomàs
n
Bellver
5
Francesc Rosselló Roca
s
Bellver
89
Nicolau Rullan Colom
n
Bellver
4
Antoni Salleres Roca
n
Bellver
7
Miquel Sastre Catany
n
Bellver
10
Mateu Serra
s
Terreno
27
Silvestre Soler
s
Bellver
44
Jaume Tomàs Bover
n
Bellver
8
Cristòfol Tomàs Bover
n
Bellver
13
Jordi Vaquer Mir
n
Bellver
15