Pobladors de la illeta 231 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada com illeta nº 228

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1576. De Moss. Francesch Falcó.
1685. De las casas de Pere Nofre Rotger.
1797. De frente a San Francisco de Paula.
1811. De frente a San Francisco de Paula.
1831. De casa del abogado Sard.
1851. De casa del abogado Sard, frente al pozo del Borne.
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz, 231 ant.—Villar frente San Francisco de Paula.
» 228 ref.—Casa del Abogado Sart.
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle del Estanco. De Felipe Bauza: y de Mesquida. El Dr. Sart vivía en la calle del Estanco número 7.


La imatge correspon a un dibuix sense datar del carrer Estanc que correspon al bloc de Urban Sketchers
Segons el cens de l'any 1816 hi habitaven aquesta illeta 67 persones.

Illeta 231 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Antoni Zanoguera Roca casado Bàrbara Seguí Bennàssar 1772-07-06 Palma (Sta. Creu) Villar
Bàrbara Seguí Bennàssar casada Joan Antoni Zanoguera Roca 1776-00-00
Nicolau Zanoguera Seguí soltero 1802-00-00
Joana Maria Zanoguera Seguí soltera 1808-00-00
Catalina Janer? soltera 1798-00-00
Illeta 231 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 231 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 231 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Barceló casado Francisca? Pou? 1775-00-00 marinero
Francisca? Pou? casada Joan Barceló 1778-00-00
Catalina Barceló Pou? soltera 1803-00-00
Gabriel Barceló Pou? soltero 1809-00-00
Francisca Barceló Pou? soltera 1811-00-00
Illeta 231 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nicolau Alzamora casado Bonaventura Ramon 1780-00-00 Villar
Bonaventura Ramon casada Nicolau Alzamora 1786-00-00
Josepa Alzamora Ramon soltera 1811-00-00
Illeta 231 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 231 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Mir casado Catalina Mir 1773-00-00 zapatero
Catalina Mir casada Francesc Mir 1780-00-00
Illeta 231 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ignasi Rafael Tries casado Ignàsia Amengual 1761-00-00 procurador
Ignàsia Amengual casada Ignasi Rafael Tries 1774-00-00
Magdalena Amengual soltera 1778-00-00
Illeta 231 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Puigrós Sancho viuda 1776-00-00 Palma
Francesc Ferrer Puigrós soltero 1801-00-00
Aïna Maria Ferrer Puigrós soltera 1802-03-11 Palma (Sta. Creu)
Joana Maria Bauzà soltera 1778-00-00
Pere Josep Cerdà casado Joana Maria Salvà 1756-00-00 sargento de milicias
Joana Maria Salvà casada Pere Josep Cerdà 1772-00-00
Miquel Sastre casado Bienvenida Gelabert 1776-00-00 criado
Bienvenida Gelabert casada Miquel Sastre 1786-00-00
Magdalena Sastre Gelabert soltera 1805-00-00
Miquel Sastre Gelabert soltero 1808-00-00
Illeta 231 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Andreu Oliver casado Catalina Rullan Llobera 1768-00-00 fonda
Catalina Rullan Llobera casada Andreu Oliver 1781-00-00
Catalina Mayol soltera 1804-00-00
Guillem Delip soltero 1774-00-00
Gaietà Vargas soltero 1779-00-00
Illeta 231 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 231 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Munar Villalonga viudo 1754-00-00 Lloseta sargento de milicias
Antoni Vey soltero 1811-00-00
Illeta 231 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Serra casado Catalina Marroig Rosselló 1776-00-00 zapatero
Catalina Marroig Rosselló casada Miquel Serra 1778-00-00
Francisca Serra Marroig soltera 1801-00-00
Francesc Serra Marroig soltero 1808-00-00
Illeta 231 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Moner Rosselló casado Antònia Aïna Serra Oliver 1746-00-00 sastre
Antònia Aïna Serra Oliver casada Bartomeu Moner Rosselló 1766-00-00
Antònia Moner Serra soltera 1801-00-00
Jaume Oliver casado Aïna Moner Serra 1790-00-00 marinero
Aïna Moner Serra casada Jaume Oliver 1794-00-00
Josep Oliver Moner soltero 1812-00-00
Bartomeu Oliver Moner soltero 1814-00-00
Illeta 231 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Marcel Llopis soltero 1752-00-00 maestro de vela
Illeta 231 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Marià Salleres casado Magdalena Ensenyat 1779-00-00 matriculado
Magdalena Ensenyat casada Marià Salleres 1783-00-00
Margalida Salleres Ensenyat soltera 1803-00-00
Illeta 231 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Ramon Lladó Roig casado Gerònia Nicolau 1762-00-00 Felanitx barbero
Gerònia Nicolau casada Miquel Ramon Lladó Roig 1776-00-00
Apol·lònia Lladó Nicolau soltera 1808-00-00
Joan Lladó Nicolau soltera 1811-00-00
Illeta 231 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastiana Escanelles viuda 1762-00-00
Francesc Sagristà Escanelles soltero 1795-00-00
Nicolau Sagristà Escanelles soltero 1796-00-00
Bartomeu Sagristà Escanelles soltero 1801-00-00
Antònia Sagristà Escanelles soltera 1804-00-00
Sebastiana Sagristà Escanelles soltera 1808-00-00
Illeta 231 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Alorda casado Paula Juaneda Llinàs 1762-00-00 jabonero
Paula Juaneda Llinàs casada Antoni Alorda 1786-00-00
Esperança Alorda Juaneda soltera 1810-00-00
Maria Alorda Juaneda soltera 1812-00-00
Illeta 231 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Martí Vicens Seguí casado Josepa Garau 1780-00-00 chocolatero
Josepa Garau casada Martí Vicens Seguí 1768-00-00
Feliu Vidal soltero 1794-00-00 sargento urbano