Pobladors de la illeta 230 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada com illeta nº 227

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1576. D'En Nofre Vilasclars, sucrer.
1685. De la Botiga del Ofici dels fusters.
1797. Del Gremio de Carpinteros.
1811. De la Sala del Gremio de Carpinteros.
1831. De la carpintería de Sureda.
1851. De la carpintería de don Bartolomé Sureda, frente a la Cuesta de la Catedral.
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 230 ant.—Gremio de Carpinteros.
» 227 ref.—Carpintería de Sureda.
La circuyen: Plaza de la Libertad. Calle de Apuntadores. De Felipe Bauza: y de Mesquida, del nombre del célebre pintor Guillermo Mesquida, antes carrer des Jueus. En el núm. 9 de la plaza de la Libertad estaba la casa del Gremio de Carpinteros, y junto á ella la expresada carpintería de Sureda.


La imatge que ens mostra FAM correspon al carrer dels Apuntadorsen la dècada dels 70 del segle passat.
Segons el cens de l'any 1816 hi habitaven aquesta illeta 102 persones, més alguns militars que s'hi allotjaven per no tenir encara un quarter.

Illeta 230 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Aïna Bisbal viuda 1768-00-00
Maria Vey viuda 1756-00-00
Antònia Sureda viuda 1758-00-00
Aïna Maria criada 1798-00-00
Illeta 230 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Huerto
Illeta 230 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Sastre casado Antònia Tomàs Marge 1768-00-00
Antònia Tomàs Marge casada Antoni Sastre 1774-00-00
Maria del Carme Roca Tomàs casada 1796-00-00 Barcelona
Illeta 230 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Ferragut Feliu casado Catalina Garí Reus 1774-00-00 marinero
Catalina Garí Reus casada Pere Joan Ferragut Feliu 1776-00-00
Isabel Ferragut Garí soltera 1796-01-11 Palma (Sta. Creu)
Martina Ferragut Garí soltera 1801-00-00
Illeta 230 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Llobera casado Catalina Mas 1790-00-00 matriculado
Catalina Mas casada Bartomeu Llobera 1797-00-00
Illeta 230 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Padrines viuda 1760-00-00
Illeta 230 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Homar Rebassa casado Maria Serra Bennàssar 1776-00-00 albañil
Maria Serra Bennàssar casada Antoni Homar Rebassa 1780-00-00
Antoni Homar Serra soltero 1804-00-00 albañil
Maria Magdalena Homar Serra soltera 1806-00-00
Catalina Homar Serra soltera 1808-00-00
Maria Josepa Homar Serra soltera 1814-00-00
Illeta 230 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 230 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Reus casado Francisca Aïna Serra 1756-00-00 matriculado
Francisca Aïna Serra casada Mateu Reus 1755-00-00
Illeta 230 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Tries viudo 1756-00-00 matriculado
Illeta 230 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Cifre casado Catalina Lladó 1766-00-00 matriculado
Catalina Lladó casada Pere Cifre 1780-00-00
Antoni Cifre Lladó soltero 1801-00-00 matriculado
Illeta 230 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 230 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gaietà Salas casado Margalida Cantallops 1776-00-00 bastaixo
Margalida Cantallops casada Gaietà Salas 1778-00-00
Pere Salas Cantallops soltero 1804-00-00
Illeta 230 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 230 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Capitán
Illeta 230 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 230 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Andreu Parietti Giuliani casado Magdalena Rigo Seguí 1786-00-00 Milà pintor
Magdalena Rigo Seguí casada Andreu Parietti Giuliani 1792-00-00 Palma (Sta. Creu)
Francesc Parietti Rigo soltero 1813-00-00
Illeta 230 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Noguera casado Isabel Maria Vilar 1794-00-00 criado
Isabel Maria Vilar casada Miquel Noguera 1795-00-00
Llorenç Noguera Vilar soltero 1814-00-00
Illeta 230 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 230 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Orell Güell viudo 1744-00-00 tendero de nieve
Jaume Orell Bisbal soltero 1768-10-21 Palma (Sta. Creu)
Illeta 230 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Coloma Aïna Puigserver Tomàs viuda 1746-00-00 Llucmajor
Andreu Sard Puigserver casado Gertrudis Salvà 1767-04-20 Palma (Sta. Creu) abogado
Gertrudis Salvà casada Andreu Sard Puigserver 1782-00-00
Coloma Sard Salvà soltera 1803-00-00
Antoni Sard Salvà soltero 1804-00-00
Andreu Sard Salvà soltero 1810-00-00
Magdalena Pujol soltera 1771-00-00 criada
Illeta 230 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Antoni Cerdà casado Catalina Amer 1780-00-00 matriculado
Catalina Amer casada Pere Antoni Cerdà 1786-00-00
Dos oficiales de Nápoles
Illeta 230 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Josep Pons viudo 1756-00-00 zapatero
Illeta 230 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nicolau Sureda Tamorer casado Joana Maria Ferrer 1778-02-23 Palma (Sta. Creu) carpintero
Joana Maria Ferrer casada Nicolau Sureda Tamorer 1782-00-00
Maria Margalida Sureda Ferrer soltera 1810-00-00
Bartomeu Sureda Ferrer soltero 1813-00-00
Josep Sureda Ferrer soltero 1814-00-00
Bartomeu Sureda Tamorer soltero 1774-00-00 sargento urbano
Catalina Rosselló soltera 1799-00-00 criada
Illeta 230 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Geroni Carbonell Bordoy casado Francisca Llull Andreu 1761-00-00 carpintero
Francisca Llull Andreu casada Pere Geroni Carbonell Bordoy 1761-00-00
Francisca Carbonell Llull soltera 1800-00-00
Catalina Carbonell Llull soltera 1804-00-00
Isabel Carbonell Llull soltera 1811-00-00
Illeta 230 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Sancho casado Magdalena Ensenyat 1748-00-00 carpintero
Magdalena Ensenyat casada Francesc Sancho 1756-00-00
Catalina Sancho Ensenyat casada 1776-00-00
Lluïsa Garrido Sancho soltera 1801-00-00
Illeta 230 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isidre Pachi Rotdi casado Tomasa Llabrés 1776-00-00 Roma tendero
Tomasa Llabrés casada Isidre Pachi Rotdi 1796-00-00
Aïna Pachi Nadal soltera 1807-00-00
Gaietà Pachi Llabrés soltero 1814-00-00
Joana Maria Vidal viuda 1756-00-00
Tomasa Carbonell soltera 1796-00-00 criada
Illeta 230 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Carles Miserol Picornell casado Francisca Aïna Payeras 1750-00-00 sastre
Francisca Aïna Payeras casada Carles Miserol Picornell 1756-00-00
Illeta 230 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Aïna Lladó Nadal viuda 1756-00-00
Illeta 230 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Moyà casado Maria Ignàsia Ferrer 1783-00-00 criado
Maria Ignàsia Ferrer casada Joan Moyà 1794-00-00
Illeta 230 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Reynés casado Magdalena Seguí Bennàssar 1778-00-00 herrero
Magdalena Seguí Bennàssar casada Pere Joan Reynés 1782-00-00
Ramon Reynés Seguí soltero 1808-00-00
Antònia Reynés Seguí soltera 1809-00-00
Catalina Reynés Seguí soltera 1811-00-00
Magdalena Reynés Seguí soltera 1812-00-00
Margalida Reynés Seguí soltera 1814-00-00
Francisca Aïna Seguí Bennàssar viuda 1769-08-10 Palma (Sant Nicolau)
Catalina Rigo Seguí soltera 1798-00-00
Josep Rigo Seguí soltero 1802-00-00
Illeta 230 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Lluc Rigo Estades soltero 1796-00-00 artillero
Clara Rigo Esteva soltera 1780-00-00
Illeta 230 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Onofre Ripoll Ripoll casado Maria Josepa Mesquida 1764-00-00 tonelero
Maria Josepa Mesquida casada Pere Onofre Ripoll Ripoll 1776-00-00
Úrsula Ripoll Mesquida soltera 1806-00-00
Antoni Ripoll Mesquida soltero 1809-00-00
Paula Coll soltera 1798-00-00 criada
Illeta 230 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un militar
Illeta 230 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Morell casado Catalina 1776-00-00 marinero
Catalina casada Antoni Morell 1784-00-00
Francesc Morell soltero 1809-00-00
Illeta 230 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 230 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 230 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Maria Frontera viuda 1782-00-00
Magdalena Bisbal soltera 1804-00-00