Pobladors de la illeta 228 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada com illeta nº 225

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1576. De Moss Francesch Español.
1685. De las casas devant la Gavella de la Sal vella
1797. De don Gabriel Verd.
1811. De ca'n Ripoll de la Cuesta.
1831. De la casa de don Gabriel Verd.
1851. De la casa de don Gabriel Verd, cerca sa Má des Moro.
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 228 ant.—De D. Gahriel Verd, » 225 ref.—Casa de D. Gabriel Verd. La circuyen: Calle del Moro, antes Guixeria de sa Má des Moro. Calle del Estanco: y de Montenegro. En esta calle, núm. 15, está la casa del referido Sr. Verd.

Segons aquest cens, l'any 1816, vivien a aquesta illeta 13 persones.
En la imatge podem observar que la forma d'aquesta illeta es manté pràcticament inalterada.

Illeta 228 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Cochera
Illeta 228 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Andreu Verd Roig casado Francisca Ripoll Roure 1764-00-00 abogado
Francisca Ripoll Roure casada Andreu Verd Roig 1765-02-08 Palma (Sta. Creu)
Maria Antònia Verd Ripoll soltera 1800-00-00
Maria Francisca Verd Ripoll soltera 1798-00-00
Isabel Tortell soltera 1776-00-00 criada
Angelina Bujosa soltera 1800-00-00 criada
Francisca Bauzà soltera 1800-00-00 criada
Miquel Seguí soltero 1784-00-00 criado
Illeta 228 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 228 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 228 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 228 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 228 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Mas soltera 1780-00-00
Illeta 228 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Vives casado Catalina 1775-00-00 miliciano
Catalina casada Antoni Vives 1776-00-00
Illeta 228 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Aïna Llompart viuda 1746-00-00
Francisca Saura Llompart casada 1776-00-00
Illeta 228 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 228 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 228 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía