Pobladors de la illeta 226 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser dividiva i renumerada com illetes nº 222 i 223

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1576. De la Drassana.
1685. ....
1797. De la casa de Riusech, en la calle Apuntadores nº 51.
1811. De casa Riusech.
1831. De la casa del capitán Massa. Del horno de San Juan, nº 12.
1851. De la casa de don Sebastián Riusech y Massa, antes Ripoll, calle de Apuntadores.

1576. .... 1685. ....
1797. Del Cuartel de Caballería de Atarazanas nº 21.
1811. De la calle Apuntadores y cuartel de la Atarazana.
1831. Del Cuartel de Caballería de Atarazanas nº 21.
1851. Del Cuartel de Atarazanas, plaza llamada de la Dressana.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 226 ant.—Casa de Riuseeh, en la calle de Apuntadores n,° 51.
Esta manzana se ha dividido en las dos que siguen por haberse derribado un arco que las unía en la calle de la Bandera.
Manz. 222 ref.—Casa des Capità Massa.—Horno de la calle de San Juan n.° 12.
La circuyen: Calle de San Juan, en la que hay un callejón sin salida llamado de Medinas, antes de San Juan Gros. Calle de Apuntadores. De la Bandera. Plaza de Atarazanas: y calle deJaime Ferrer.
Manz. 223 ref.—Cuartel de Caballería de Atarazanas, n° 21.
La circuyen: Plaza de Atarazanas. De San Pedro. Del General Barceló. De Apuntadores: y de la Bandera.


Segons aquest cens, l'any 1816, vivien a aquesta illeta 208 persones.
En la imatge de la Última Hora podem l'estat actual de la Plaça de Drassanes.

Illeta 226 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Rigo casado Gerònia Serra Amengual 1788-00-00 tonelero
Gerònia Serra Amengual casada Jaume Rigo 1786-03-15 Palma (Sta. Creu)
Illeta 226 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastià Cardona casado Maria Farlosi 1776-00-00 tonelero
Maria Farlosi casada Sebastià Cardona 1791-00-00
Sebastià Cardona Farlosi soltero 1813-00-00
Illeta 226 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 226 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Cifre casado Francisca Ballester 1770-00-00 cirujano
Francisca Ballester casada Gabriel Cifre 1776-00-00
Maria Oliver soltera 1788-00-00
Illeta 226 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Vicenç Ferrer casado Teresa Florit Pons 1770-00-00 marinero
Teresa Florit Pons casada Vicenç Ferrer 1767-04-05 Palma (Sta. Creu)
Cristòfol Ferrer Florit soltero 1806-00-00
Bartomeu Ferrer Florit soltero 1811-00-00
Illeta 226 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Tomàs Sastre Mulet casado Aïna Bosch 1768-00-00 matriculado
Aïna Bosch casada Tomàs Sastre Mulet 1780-00-00
Joan Sastre Bosch soltero 1798-00-00 marinero
Jaume Sastre Bosch soltero 1799-00-00 marinero
Bartomeu Sastre Bosch soltero 1807-00-00
Joana Sastre Bosch soltera 1808-00-00
Tomàs Sastre Bosch soltero 1810-00-00
Pere Josep Sastre Bosch soltero 1811-00-00
Illeta 226 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Veny? casado Antònia Juan 1776-00-00 marinero
Antònia Juan casada Antoni Veny? 1784-00-00
Bartomeu Veny? Juan soltero 1806-00-00
Joan Veny? Juan soltero 1811-00-00
Antoni Veny? Juan soltero 1813-00-00
Illeta 226 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 226 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Arnau casado Catalina Avellà Borràs 1756-00-00 sargento retirado
Catalina Avellà Borràs casada Pere Joan Arnau 1775-00-00
Felip Arnau Avellà soltero 1801-00-00
Joan Arnau Avellà soltero 1806-00-00
Illeta 226 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Singala casado Elionor Sorà 1788-00-00 marinero
Elionor Sorà casada Josep Singala 1792-00-00
Josep Trobat soltero 1806-00-00
Francisca Voz soltera 1796-00-00 criada
Illeta 226 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Sini Àlvarez casado Catalina Bauzà 1778-00-00 Maó matriculado
Catalina Bauzà casada Josep Sini Àlvarez 1788-00-00
Illeta 226 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastià Canyelles casado Sebastiana Frasquet 1785-00-00 matriculado
Sebastiana Frasquet casada Sebastià Canyelles 1789-00-00
Jaume Canyelles Frasquet soltero 1806-00-00
Illeta 226 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joaquim Pedemonte Ortega casado Maria Magdalena Bragante Borma 1786-00-00 Cartagena oficial
Maria Magdalena Bragante Borma casada Joaquim Pedemonte Ortega 1788-00-00 Cartagena
Joan Pedemonte Bragante soltero 1810-00-00
Josep Pedemonte Bragante soltero 1814-00-00
Illeta 226 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ramon Seicas casado Joana Maria Quetgles Bisquerra 1758-00-00 Rentista
Joana Maria Quetgles Bisquerra casada Ramon Seicas 1762-00-00 Manacor
Antoni Esteva casado Joana Aïna Seicas Quetgles 1789-00-00
Joana Aïna Seicas Quetgles casada Antoni Esteva 1794-00-00
Illeta 226 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Salvador Sorà Ripoll casado Maria Perelló Martí 1776-00-00 Corredor de Lonja
Maria Perelló Martí casada Salvador Sorà Ripoll 1786-00-00
Gabriel Sorà Perelló soltero 1806-00-00
Apol·lònia Sorà Perelló soltera 1806-11-27 Palma (Sta. Creu)
Josep Sorà Perelló soltero 1812-00-00
Maria Antònia Sorà Perelló soltera 1814-00-00
Apol·lònia Ripoll Barceló viuda 1766-00-00
Onòfria Sorà Ripoll soltera 1776-00-00
Josepa Sorà Ripoll soltera 1786-00-00
Maria Sorà Ripoll soltera 1790-00-00
Margalida Llinàs soltera 1795-00-00
Illeta 226 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Già Ribera casado Francisca Ferrer Lladó 1748-00-00 matriculado
Francisca Ferrer Lladó casada Gabriel Già Ribera 1762-00-00
Aïna Già Ferrer soltera 1796-00-00
Josep Già Ferrer soltero 1798-00-00 marinero
Gabriel Già Ferrer casado Catalina Maria Bartomeu Bosch 1783-06-23 Palma (Sta. Creu)
Catalina Maria Bartomeu Bosch casada Gabriel Già Ferrer 1794-00-00
Maria Pio soltera 1794-00-00 criada
Illeta 226 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Font Amorós casado Joana Ramis Rubert 1746-00-00 marinero
Joana Ramis Rubert casada Mateu Font Amorós 1755-00-00
Illeta 226 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Reusell casado Margalida Alorda 1790-00-00 traginero
Margalida Alorda casada Antoni Reusell 1795-00-00
Joan Reusell Alorda soltero 1813-00-00
Illeta 226 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Rosselló casado Catalina Maria Ripoll Pocoví 1766-00-00 oficial urbano
Catalina Maria Ripoll Pocoví casada Joan Rosselló 1780-00-00
Coloma Vidal soltera 1794-00-00 criada
Illeta 226 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Esteva casado Antònia Alemany 1794-00-00 marinero
Antònia Alemany casada Mateu Esteva 1796-00-00
Illeta 226 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Font Font casado Clara Maria Ripoll Barceló 1756-00-00 Muro cirujano
Clara Maria Ripoll Barceló casada Joan Font Font 1759-00-00
Illeta 226 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Pou casado Antònia Serra Horrach 1786-00-00 marinero
Antònia Serra Horrach casada Bartomeu Pou 1793-00-00
Illeta 226 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Orell Catany viuda 1736-00-00
Catalina Salas Orell viuda 1764-00-00
Francisca Deyà Salas soltera 1795-00-00
Illeta 226 Casa nº 43
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Serra viuda 1746-00-00
Margalida Petit soltera 1770-00-00 criada
Illeta 226 Casa nº 47
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Barbería Barbería de Gabriel Cifre
Illeta 226 Casa nº 48
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Paula Nicolau viuda 1746-00-00
Margalida Amengual Nicolau soltera 1772-00-00
Magdalena Amengual Nicolau soltera 1776-00-00
Illeta 226 Casa nº 49
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Porcel Valent casado Francisca Simó 1763-00-00 Andratx matriculado
Francisca Simó casada Rafel Porcel Valent 1766-00-00
Illeta 226 Casa nº 50
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 51
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 52
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 53
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Pasqual casado 1783-00-00
Catalina Ferrer casada 1786-00-00
Illeta 226 Casa nº 55
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 56
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 57
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Manel Chávez Mendoza casado María Díaz León 1770-00-00 Sevilla oficial retirtado
María Díaz León casada Manel Chávez Mendoza 1786-00-00 Còrdova
Maria Chávez Díaz soltera 1811-00-00
Aïna Chávez Díaz soltera 1813-00-00
Josepa Chávez Díaz soltera 1815-00-00
Illeta 226 Casa nº 58
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Planes Ventaiol casado Catalina Sales Perelló 1776-00-00 comerciante
Catalina Sales Perelló casada Jaume Planes Ventaiol 1786-00-00
Miquel Planes Sales soltero 1806-09-26 Palma (Sta. Creu)
Bàrbara Planes Sales soltera 1812-00-00
Josep Planes Sales soltero 1814-00-00
Catalina Bauzà soltera 1776-00-00 criada
Illeta 226 Casa nº 59
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Ferrer casado Brígida Cirerol 1783-00-00 matriculado
Brígida Cirerol casada Joan Ferrer 1786-00-00
Illeta 226 Casa nº 60
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Coll viuda 1776-00-00
Illeta 226 Casa nº 63
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Massot casado 1786-00-00 dependiente
Illeta 226 Casa nº 64
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Coll viuda 1776-00-00
Catalina Coll soltera 1797-00-00
Illeta 226 Casa nº 65
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Riusech Ripoll soltero 1764-00-00 comerciante
Joana Maria Riusech Ripoll soltera 1756-00-00
Pasquala Oduan soltera 1798-00-00 criada
Illeta 226 Casa nº 66
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Josep Tomàs casado Catalina Castelló 1786-00-00
Catalina Castelló casada Pere Josep Tomàs 1791-00-00
Illeta 226 Casa nº 67
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Umbert Munar casado Francisca Lliteres Marimon 1776-00-00 marinero
Francisca Lliteres Marimon casada Miquel Umbert Munar 1784-00-00
Illeta 226 Casa nº 69
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mayor de artilleria
Illeta 226 Casa nº 70
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Mas casado Teresa Pasqual 1748-00-00 marinero
Teresa Pasqual casada Rafel Mas 1756-00-00
Illeta 226 Casa nº 71
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Martí casado Francisca Ballester 1743-00-00 matriculado
Francisca Ballester casada Antoni Martí 1746-00-00
Illeta 226 Casa nº 72
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 226 Casa nº 73
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Mas casado Maria Ensenyat 1786-00-00 maestro de escuela
Maria Ensenyat casada Joan Mas 1790-00-00
Gabriela Mas Ensenyat soltera 1807-00-00
Antònia Mas Ensenyat soltera 1809-00-00
Joan Mas Ensenyat soltero 1814-00-00
Mateu Mas Ensenyat soltero 1815-00-00
Illeta 226 Casa nº 74
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Rosselló Cladera casado Manuela González 1764-12-08 Palma (Sta. Creu) notario
Manuela González casada Rafel Rosselló Cladera 1774-00-00
Rita Rosselló González soltera 1799-00-00
Francisca Rosselló González soltera 1809-00-00
Josep Maria Rosselló González soltero 1813-00-00
Antònia Rosselló soltera 1766-00-00
Joan Rosselló casado Paula Castanyer 1794-00-00
Paula Castanyer casada Joan Rosselló 1792-00-00
Rafel Rosselló Castanyer soltero 1813-00-00
Maria Rosselló Castanyer soltera 1815-00-00
Joana Aïna Deyà soltera 1772-00-00 criada
Maria Barceló soltera 1801-00-00 criada
Catalina Terrassa soltera 1786-00-00 criada
Illeta 226 Casa nº 75
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Cristòfol Blancur Caurequiverri casado Catalina Bover Buades 1767-00-00 València matriculado
Catalina Bover Buades casada Cristòfol Blancur 1777-00-00
Illeta 226 Casa nº 76
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Bosch Umbert casado Magdalena Negre 1761-00-00 matriculado
Magdalena Negre casada Pere Joan Bosch Umbert 1761-00-00
Antònia Bosch Negre soltera 1795-00-00
Illeta 226 Casa nº 77
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Sastre soltero 1791-00-00 matriculado
Illeta 226 Casa nº 79
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Torrandell Mulet casado Margalida Duran Torres 1750-00-00 tejedor
Margalida Duran Torres casada Joan Torrandell Mulet 1750-00-00
Josep Torrandell Duran soltero 1781-12-07 Palma (Sta. Creu) tejedor
Joan Torrandell Duran casado Francisca Aïna Florest 1778-10-14 Palma (Sta. Creu) tejedor
Francisca Aïna Florest casada Joan Torrandell Duran 1786-00-00
Margalida Torrandell Florest soltera 1813-00-00
Illeta 226 Casa nº 84
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 226 Casa nº 85
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 226 Casa nº 86
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 226 Casa nº 87
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pesebre
Illeta 226 Casa nº 88
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pesebre
Illeta 226 Casa nº 89
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pesebre
Illeta 226 Casa nº 90
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Cristòfol Alzamora casado Maria Dolors 1778-00-00 marinero
Maria Dolors casada Cristòfol Alzamora 1782-00-00
Joan Alzamora soltero 1811-00-00
Maria Alzamora soltera 1814-00-00
Illeta 226 Casa nº 91
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Ferrando Ferrer casado Joana Maria Sastre 1766-00-00 matriculado
Joana Maria Sastre casada Francesc Ferrando Ferrer 1770-00-00
Illeta 226 Casa nº 92
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gerònia Llompart viuda 1756-00-00
Gerònia Seguí Llompart soltera 1798-00-00
Teresa Seguí Llompart soltera 1805-00-00
Illeta 226 Casa nº 93
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Mira casado Magdalena Quart 1783-00-00 herrero
Magdalena Quart casada Joan Mira 1785-00-00
Illeta 226 Casa nº 94
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 226 Casa nº 95
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Huerto
Illeta 226 Casa nº 98
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Torrandell viuda 1746-00-00
Illeta 226 Casa nº 99
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Delopino casado Francisca Torres 1766-00-00 matriculado
Francisca Torres casada Antoni Delopino 1768-00-00
Illeta 226 Casa nº 102
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Honorat Berga Panó casado Maria Ferrer Sorà 1782-00-00 Arrabal matriculado
Maria Ferrer Sorà casada Honorat Berga Panó 1783-02-20 Arrabal
Honorat Berga Ferrer soltero 1801-00-00 marinero
Francisca Berga Ferrer soltera 1805-00-00
Pasqual Berga Ferrer soltero 1814-00-00
Pasqual Ferrer Ferragut casado Francisca Sorà Serra 1756-00-00
Francisca Sorà Serra casada Pasqual Ferrer Ferragut 1756-00-00 Arrabal