Pobladors de la illeta 225 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada com illeta 221

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1576. Del Almudí. 1685. Del Almudí i casa de la Gabella de la Sal.
1797. De la Maestranza.
1811. Del Almudín de Artillería.
1831. De la Mestranza de Artillería en la calle del Mar nº 4.
1851. Del edificio de la Maestranza de Artillería, calle del Mar.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 22S ant. — Maestranza.
» 221 ref.—Maestranza de Artillería en la calle del Mar n.° 4.
La circuyen: Calle del Mar. De Vallseca, donde hay un callejón sin salida llamado de Peña. De San Juan, donde hay también un callejón sin salida con el nombre de Orell: y de Apuntadores.


En la imatge podem veure un dibuix de la porta de l'Almodí, segons Biel Bonnin, que reproduïm del bloc de Baleares antigua L'almodí era l'establiment decicat a l'emmagatzematge dels bens lliures d'impostos, i en aquest cas, especialment dels productes dedicats a la producció de peces d'artilleria.

Illeta 225 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Canyelles viuda 1766-00-00
Joana Maria Sancho Canyelles soltera 1788-00-00
Bàrbara Sancho Canyelles soltera 1796-00-00
Illeta 225 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Aleix Barceló casado Catalina Sureda Polera 1741-00-00 calafate
Catalina Sureda Polera casada Aleix Barceló 1749-00-00
Sebastià Barceló Sureda casado Maria Llinàs 1776-00-00 calafate
Maria Llinàs casada Sebastià Barceló Sureda 1786-00-00
Miquel Barceló Llinàs soltero 1811-00-00
Aleix Barceló Llinàs soltero 1813-00-00
Illeta 225 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Antoni Mandilego Moner casado Catalina Canyelles 1754-00-00 comerciante
Catalina Canyelles casada Pere Antoni Mandilego Moner 1758-00-00
Illeta 225 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Llampayes casado Maria Estades 1766-00-00
Maria Estades casada Francesc Llampayes 1779-00-00
Aïna Llampayes Estades soltera 1804-00-00
Catalina Llampayes Estades soltera 1806-00-00
Josepa Llampayes Estades soltera 1811-00-00 Palma (Sta. Creu)
Joan Llampayes Estades soltero 1814-00-00
Illeta 225 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 225 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Beltran casado Magdalena Pieras 1782-00-00 hornero
Magdalena Pieras casada Joan Beltran 1786-00-00
Antònia Beltran Pieras soltera 1806-00-00
Joan Beltran Pieras soltero 1813-00-00
Illeta 225 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 225 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 225 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Ródenas Salom viuda 1756-00-00
Ramon Cuenca Ródenas soltero 1794-00-00 matriculado
Antònia Cuenca Ródenas soltera 1803-00-00
Illeta 225 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 225 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 225 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Sastre casado 1762-00-00 matriculado
Illeta 225 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Dídac Lázaro viudo 1780-00-00 dependiente
Illeta 225 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Domènec Torres Vidal casado Maria Vila Bauzà 1766-00-00 Valldemossa
Maria Vila Bauzà casada Domènec Torres Vidal 1776-00-00 Valldemossa
Jaume Torres Vila soltero 1796-00-00 Valldemossa marinero
Joan Torres Vila soltero 1802-00-00 marinero
Domènec Torres Vila soltero 1806-00-00
Antònia Torres Vila soltera 1811-00-00
Maria Torres Vila soltera 1813-00-00
Illeta 225 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Apol·lònia Riera viuda 1756-00-00
Guillem Avellà Riera soltero 1786-08-04 Palma (Sta. Creu) calafate
Illeta 225 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Julià del Campo casado Maria Maroto 1756-00-00 dependiente
Maria Maroto casada Julià del Campo 1771-00-00
Isidre del Campo Maroto soltero 1804-00-00
Josep del Campo Maroto soltero 1807-00-00
Illeta 225 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Garau casado Paula Ferrer 1783-00-00 miliciano
Paula Ferrer casada Antoni Garau 1790-00-00
Illeta 225 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Avellà Riera casado 1783-11-30 Palma (Sta. Creu) matriculado
Magdalena Pujol Cirerol casada 1793-00-00
Miquel Avellà Pujol soltero 1809-00-00
Jaume Avellà Pujol soltero 1811-00-00
Illeta 225 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Vive un suizo
Illeta 225 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Moragues viudo 1762-00-00
Julià Moragues soltero 1802-00-00
Illeta 225 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Gras Moyà casado Francisca Roca Vives 1752-00-00 marinero
Francisca Roca Vives casada Josep Gras Moyà 1756-00-00
Antònia Gras Roca soltera 1784-07-17
Illeta 225 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Andreu Moranta Bernat casado Francisca Bestard Sastre 1789-00-00 Sóller miliciano
Francisca Bestard Sastre casada Andreu Moranta Bernat 1788-00-00 Palma (Sta. Creu)
Illeta 225 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Arrom viudo 1750-00-00 zapatero
Magdalena Arrom Cerdà viuda 1758-00-00
Teresa Florit Arrom soltera 1775-06-11 Palma (Sta. Creu)
Illeta 225 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Mas casado Isabel Amer 1754-00-00 herrero
Isabel Amer casada Gabriel Mas 1780-00-00
Gabriel Mas Amer soltero 1803-00-00 herrero
Llorenç Mas Amer soltero 1805-00-00
Catalina Mas Amer soltera 1809-00-00
Miquel Mas Amer soltero 1812-00-00
Mateu Mas Amer soltero 1815-00-00
Illeta 225 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Arnau Pons Gayà casado Magdalena Perelló Serra 1772-00-00 tejedor
Magdalena Perelló Serra casada Armand Pons Gayà 1786-00-00
Apol·lònia Pons Perelló soltera 1805-08-12 Palma (Sta. Creu)
Joana Maria Pons Perelló soltera 1809-00-00
Illeta 225 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Ferrer casado Antònia Ferrer 1777-00-00 miliciano
Antònia Ferrer casada Josep Ferrer 1784-00-00
Antoni Ferrer Ferrer soltero 1806-00-00
Catalina Ferrer Ferrer soltera 1811-00-00
Illeta 225 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nadal Perelló Juan casado Joana Maria Serra Castanyer 1753-00-00 albañil
Joana Maria Serra Castanyer casada Nadal Perelló Juan 1756-00-00
Joan Rosselló soltero 1766-00-00 prebístero
Illeta 225 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Quart casado Magdalena Real 1778-00-00 cocinero
Magdalena Real casada Bartomeu Quart 1784-00-00
Illeta 225 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Maria Martí viuda 1746-00-00
Illeta 225 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 225 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 225 Casa nº 43
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Sorà casado Maria Miso Juan 1762-00-00 matriculado
Maria Miso Juan casada Gabriel Sorà 1767-02-17 Palma (Almudaina)
Francisca Maria Sorà Miso soltera 1795-00-00
Antònia Sorà Miso soltera 1802-00-00
Marià Sorà Miso soltero 1806-00-00
Maria Ignàsia Sorà Miso soltera 1809-00-00
Illeta 225 Casa nº 44
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Matas casado Margalida Campins Arades 1785-00-00 criado
Margalida Campins Arades casada Francesc Matas 1788-00-00 Alaró
Illeta 225 Casa nº 46
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 225 Casa nº 47
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 225 Casa nº 48
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Borràs casado Isabel Terrassa 1776-00-00 criado
Isabel Terrassa casada Josep Borràs 1789-00-00
Illeta 225 Casa nº 49
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastià Massot Sbert casado Francisca Moll Ginard 1790-00-00 traginero
Francisca Moll Ginard casada Sebastià Massot Sbert 1796-00-00
Pere Antoni Massot Moll soltero 1815-00-00
Illeta 225 Casa nº 50
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Manel Hernández casado Esperança Ginard Quintana 1746-00-00 dependiente
Esperança Ginard Quintana casada Manel Hernández 1761-00-00
Catalina Martínez viuda 1756-00-00
Illeta 225 Casa nº 51
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ignasi Obt soltero 1780-00-00 músico
Illeta 225 Casa nº 51
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Ripoll casado 1776-00-00 traginero
Teresa Escafí casada 1786-00-00
Illeta 225 Casa nº 51
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Guarinos casado 1776-00-00 matriculado
Magdalena Feliu casada 1786-00-00
Illeta 225 Casa nº 53
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 225 Casa nº 54
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Antoni Massot Andreu casado Antònia Sbert Hernández 1746-00-00 traginero
Antònia Sbert Hernández casada Pere Antoni Massot Andreu 1766-00-00
Illeta 225 Casa nº 55
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Salvador Gelabert casado Francisca Llompart 1779-00-00 traginero
Francisca Llompart casada Salvador Gelabert 1796-00-00
Illeta 225 Casa nº 57
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Antoni Torrandell Mulet casado Catalina Andreu Cirerol 1756-00-00 zapatero
Catalina Andreu Cirerol casada Pere Antoni Torrandell Mulet 1766-00-00
Francisca Torrandell Andreu soltera 1799-00-00
Josepa Torrandell Andreu soltera 1800-00-00
Elionor Torrandell Andreu soltera 1801-00-00
Antònia Torrandell Andreu soltera 1809-00-00
Illeta 225 Casa nº 59
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Marià Domingo viudo 1746-00-00 ayudante
Illeta 225 Casa nº 60
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Coll casado Francisca Femenies Cabrer 1769-00-00 matriculado
Francisca Femenies Cabrer casada Antoni Coll 1783-02-10 Palma (Sta. Creu)
Maties Coll Femenies soltero 1805-00-00
Francesc Coll Femenies soltero 1809-00-00
Antoni Coll Femenies soltero 1813-00-00
Illeta 225 Casa nº 61
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 225 Casa nº 62
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Canyelles casado Rosa Miralles 1778-00-00 criado
Rosa Miralles casada Josep Canyelles 1786-00-00
Illeta 225 Casa nº 63
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bernat Ferrer casado Francisca Oliver 1780-00-00 marinero
Francisca Oliver casada Bernat Ferrer 1786-00-00
Antoni Ferrer Oliver soltero 1808-00-00
Benita Ferrer Oliver soltera 1810-00-00
Illeta 225 Casa nº 63
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Bosch casado Catalina Verger 1776-00-00 matriculado
Catalina Verger casada Bartomeu Bosch 1781-00-00
Bartomeu Bosch Verger soltero 1809-00-00
Catalina Bosch Verger soltera 1810-00-00
Aïna Maria Bosch Verger soltera 1811-00-00
Bàrbara Bosch Verger soltera 1815-00-00
Illeta 225 Casa nº 64
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Aïna Bestard Trobat viuda 1750-00-00 Binissalem
Margalida Rullan Sampol viuda 1776-00-00 Deià
Claudi Marcel Rullan soltero 1810-00-00
Joana Marcel Rullan soltera 1811-00-00
Margalida Mayol soltera 1778-00-00 criada
Margalida Rullan soltera 1794-00-00 criada
Illeta 225 Casa nº 65
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Lladó casado Margalida Torrandell 1792-00-00 miliciano
Margalida Torrandell casada Gabriel Lladó 1789-00-00
Joan Lladó Torrandell soltero 1814-00-00
Illeta 225 Casa nº 66
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Sans casado Joana Maria Martorell 1766-00-00 marinero
Joana Maria Martorell casada Josep Sans 1776-00-00
Francesc Sans Martorell soltero 1801-00-00 marinero
Salvador Sans Martorell soltero 1806-00-00
Isabel Sans Martorell soltera 1808-00-00
Illeta 225 Casa nº 67
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Josep Busquets Borràs casado Maria Aïna Llompart Femenies 1786-00-00 carpintero
Maria Aïna Llompart Femenies casada Pere Josep Busquets Borràs 1788-00-00 Palma (Sta. Creu)
Bartomeu Busquets Llompart soltero 1809-00-00
Margalida Busquets Llompart soltera 1812-00-00
Maria Aïna Busquets Llompart soltera 1814-00-00
Illeta 225 Casa nº 68
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Ripoll viuda 1770-00-00
Martí Maiol Carrió casado Maria Francisca Bauzà 1788-00-00 comerciante
Maria Francisca Bauzà Gelabert casada Martí Mayol Ripoll 1786-00-00
Joaquima Maiol Bauzà soltera 1812-00-00
Aïna Maria Maiol Bauzà soltera 1815-00-00
Maria Aïna Canals soltera 1799-00-00
Maria Aïna Rullan soltera 1798-00-00 criada
Magdalena Ribes soltera 1797-00-00 criada
Illeta 225 Casa nº 69
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gaspar Bernat casado Florentina Hernández 1780-00-00 matriculado
Florentina Hernández casada Gaspar Bernat 1779-00-00
Rita Rodríguez soltera 1802-00-00
Illeta 225 Casa nº 70
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 225 Casa nº 71
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isabel Parpal viuda 1756-00-00
Clara Parpal viuda 1758-00-00
Illeta 225 Casa nº 72
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Aïna Palou viuda 1782-00-00
Illeta 225 Casa nº 73
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Salas casado Margalida Cerdà Cànoves 1766-00-00 carpintero
Margalida Cerdà Cànoves casada Josep Salas 1768-00-00 Pollença
Antoni Salas Cerdà soltero 1799-00-00
Bartomeu Salas Cerdà soltero 1801-00-00 carpintero
Catalina Salas Cerdà soltera 1803-00-00
Francisca Salas Cerdà soltera 1809-00-00
Josep Salas Cerdà soltero 1813-00-00
Illeta 225 Casa nº 74
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Coll viuda 1756-00-00
Onofria Capó Coll soltera 1797-00-00
Illeta 225 Casa nº 75
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 225 Casa nº 76
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Tomàs Serra viudo Jaume Cerdà 1756-00-00 Rentista
Illeta 225 Casa nº 77
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Cerdà casado Tomàs Serra 1768-00-00 Comandante
Catalina Serra casada 1776-00-00
Jaume Cerdà Serra soltero 1796-00-00 pilotín
Rafel Cerdà Serra soltero 1801-00-00 pilotín
Josep Cerdà Serra soltero 1806-00-00
Margalida Cerdà Serra soltera 1807-00-00
Francesc Cerdà Serra soltero 1809-00-00
Miquel Cerdà Serra soltero 1811-00-00
Maria Ignàsia Cerdà Serra soltera 1812-00-00
Josepa Cerdà Serra soltera 1814-00-00
Aïna Maria Muntaner soltera 1792-00-00 criada
Illeta 225 Casa nº 77
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Móra Bordoy casado Catalina Ginard Salas 1758-00-00 Porreres tabernero
Catalina Ginard Salas casada Pere Móra Bordoy 1757-00-00 Campos
Pere Josep Móra Ginard casado Esperança Rosselló Moll 1796-00-00 tabernero
Esperança Rosselló Moll casada Pere Josep Móra Ginard 1798-00-00 Arrabal
Illeta 225 Casa nº 78
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Fábrica del Real Almodín
Illeta 225 Casa nº 79
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 225 Casa nº 80
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Martí soltero 1790-00-00 Villar
Illeta 225 Casa nº 81
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ignasi Jorge soltero 1790-00-00 Inglés
Esteve Cochufi casado 1778-00-00 Griego
Illeta 225 Casa nº 82
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Reus casado Bàrbara Morey 1766-00-00 zapatero
Bàrbara Morey casada Mateu Reus 1786-00-00
Maria Aïna Reus Morey soltera 1800-00-00
Margalida Reus Morey soltera 1806-00-00
Mateu Reus Morey soltero 1813-00-00
Antònia Reus Morey soltera 1814-00-00
Illeta 225 Casa nº 83
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastià Muntaner casado Francisca Maria Lladó 1772-00-00 tendero
Francisca Maria Lladó casada Sebastià Muntaner 1776-00-00
Maria Rosa Muntaner Lladó soltera 1805-00-00
Maria Margalida Muntaner Lladó soltera 1808-00-00
Margalida Barceló soltera 1798-00-00
Illeta 225 Casa nº 84
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Damià Duran Miralles casado Magdalena Bas Ferrà 1756-00-00 matriculado
Magdalena Bas Ferrà casada Damià Duran Miralles 1776-00-00
Josepa Duran Bas soltera 1796-00-00
Magdalena Duran Bas soltera 1798-00-00
Pràxedes Duran Bas soltera 1800-00-00
Catalina Duran Bas soltera 1802-00-00
Illeta 225 Casa nº 85
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Prats Sureda casado Maria Sureda Roca 1762-00-00 marinero
Maria Sureda Roca casada Miquel Prats Sureda 1778-00-00
Doménec Prats Sureda soltero 1800-00-00 marinero
Maria Prats Sureda soltera 1801-00-00
Mateu Prats Sureda soltero 1806-00-00
Catalina Prats Sureda soltera 1808-00-00
Miquel Prats Sureda soltero 1810-00-00
Joana Aïna Prats Sureda soltera 1813-00-00
Antoni Prats Sureda soltero 1815-00-00
Illeta 225 Casa nº 86
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 225 Casa nº 87
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastià Canyelles Carbonell casado Margalida Guarinos 1771-00-00 sargento urbano
Margalida Guarinos casada Sebastià Canyelles Carbonell 1779-00-00
Jaume Canyelles Guarinos soltero 1801-00-00 cabo urbano
Illeta 225 Casa nº 88
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gregori Sánchez casado Maria Vilamajor 1756-00-00 oficial retirado
Maria Vilamajor casada Gregori Sánchez 1758-00-00
Illeta 225 Casa nº 89
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Aïna Ensenyat Pujol viuda 1756-00-00
Joana Maria Albertí Ensenyat soltera 1797-00-00
Martina Albertí Ensenyat soltera 1798-00-00
Macià Albertí Ensenyat soltero 1799-00-00 marinero
Sebastià Albertí Ensenyat soltero 1801-00-00 marinero
Illeta 225 Casa nº 90
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 225 Casa nº 91
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 225 Casa nº 92
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Margalida Guillardi viuda 1756-00-00 italiana
Joana Francisca Guillardi soltera 1786-00-00 italiana
Filippo Guillardi soltero 1800-00-00 italiano
Illeta 225 Casa nº 94
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Coll casado Antònia Seguí 1766-00-00 tendero
Antònia Seguí casada Pere Coll 1776-00-00
Illeta 225 Casa nº 95
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Esteva viuda 1795-00-00