Pobladors de la illeta 223 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada com illeta 219

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1685. Del ofici de boters.
1797. De Don Bartolomé Font.
1811. De casa Burgos.
1831. Del Horno d'en Mas. De casa de Fons, calle de la Marina.
1851. De la casa de don Bartolomé Fons, comerciante, frente al Cuartel de Caballería.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 223 ant.—De D. Bartolomé Fons.
» 219 ref.—Horno den Más.—Casa de Fons, calle de la Marina nº 50.
La circuyen: Calle del Mar. De Vallseca, antes den Trencat. De la Marina, antes de s'Hort del Rey: y Ronda del Sur ó Muelle.


En la imatge de FAM podem observar una vista antiga de la porta d'entrada al carrer del Mar, d'origen islàmic.

Illeta 223 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bernat Cànoves Calafat casado Rosa Bas Ferrà 1771-00-00 tabernero
Rosa Bas Ferrà casada Bernat Cànoves Calafat 1766-03-23 Palma (Sta. Creu)
Illeta 223 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Baptista Rigo Santandreu casado Magdalena Salom Oliver 1770-00-00 Palma (Sta. Creu) tabernero
Magdalena Salom Oliver casada Joan Baptista Rigo Santandreu 1776-00-00 Palma (Sta. Creu)
Antoni Rigo Salom soltero 1802-00-00 piloto
Francesc Rigo Salom soltero 1801-06-28 Palma (Sta. Creu) piloto
Joan Rigo Salom soltero 1804-01-21 Palma (Sta. Creu)
Júlia Rigo Salom soltera 1808-00-00
Pere Antoni Rigo Salom soltero 1812-00-00
Illeta 223 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Fonget casado Ramona Rosselló Homar 1766-00-00 Jondero
Ramona Rosselló Homar casada Josep Fonget 1769-00-00
Joana Aïna Fonget Rosselló soltera 1805-00-00
Maria Homar viuda 1752-00-00
Illeta 223 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bernat Amengual casado Magdalena Lluïsa Bover 1771-00-00 cirujano
Magdalena Lluïsa Bover casada Bernat Amengual 1782-00-00
Sebastià Amengual Bover soltero 1806-00-00
Antònia Maria Amengual Bover soltera 1808-00-00
Maria Francisca Amengual Bover soltera 1810-00-00
Illeta 223 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Mayol casado Francisca Muñoz 1766-00-00 matriculado
Francisca Muñoz casada Joan Mayol 1788-00-00
Rosa Mayol Muñoz soltera 1813-00-00
Antònia Mayol Muñoz soltera 1815-00-00
Francisca Aïna Homar soltera 1787-00-00 criada
Illeta 223 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gaspar Alemany Bosch casado Francisca Aïna Roig Serra 1766-00-00
Francisca Aïna Roig Serra casada Gaspar Alemany Bosch 1768-00-00
Gaspar Alemany Roig soltero 1795-00-00 matriculado
Francisca Alemany Roig soltera 1796-09-19 Palma (Sta. Creu)
Miquel Alemany Roig soltero 1802-00-00 matriculado
Antònia Aïna Alemany Roig soltera 1805-00-00
Illeta 223 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Llompart casado Aïna Capllonch 1770-00-00
Aïna Capllonch casada Miquel Llompart 1776-00-00
Francesc Llompart Capllonch soltero 1799-00-00 matriculado
Pau Llompart Capllonch soltero 1801-00-00 matriculado
Catalina Llompart Capllonch soltera 1797-00-00
Illeta 223 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Salas casado Catalina Perelló 1759-00-00 herrero
Catalina Perelló casada Josep Salas 1767-00-00
Josep Salas Perelló soltero 1800-00-00 herrero
Illeta 223 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Mas Lloret casado Isabel Martí 1765-03-05 Palma (Sta. Creu) hornero
Isabel Martí casada Francesc Mas Lloret 1770-00-00
Andreu Mas Capó soltero 1795-00-00 amanuense
Isabel Mas Capó soltera 1800-00-00
Antònia Fiol soltera 1775-00-00
Illeta 223 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bru de Luca Mesquida casado Margalida Oliver Copula 1770-00-00 Eivissa tabernero
Margalida Oliver Copula casada Bru de Luca Mesquida 1771-00-00
Bru de Luca Oliver soltero 1791-00-00 clérigo
Margalida de Luca Oliver soltera 1794-00-00
Antònia de Luca Oliver soltera 1796-00-00
Joana Maria de Luca Oliver soltera 1803-00-00
Miquel de Luca Oliver soltero 1804-00-00 calafate
Francesc de Luca Oliver soltero 1809-00-00
Catalina de Luca Oliver soltera 1809-00-00
Illeta 223 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Pruna Morlà casado Isabel Sacarés Lloret 1761-00-00 matriculado
Isabel Sacarés Lloret casada Antoni Pruna 1762-00-00
Pau Pruna Sacarès soltero 1796-00-00 marinero
Pere Joan Pruna Sacarès soltero 1802-00-00 piloto
Margalida Pruna Sacarès soltera 1794-00-00
Isabel Pruna Sacarès soltera 1799-00-00
Illeta 223 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Pujol Llampayes casado Francisca Jaume 1776-00-00 matriculado
Francisca Jaume casada Francesc Pujol Llampayes 1776-00-00
Joana Aïna Pujol Jaume soltera 1797-00-00
Francisca Pujol Jaume soltera 1799-00-00
Paula Pujol Jaume soltera 1803-00-00
Illeta 223 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Prats Tous casado Maria Amorós Llompart 1772-00-00 comerciante hornero
Maria Amorós Llompart casada Francesc Prats Tous 1771-00-00
Illeta 223 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén 1816-00-00
Illeta 223 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nicolau Siurana casado Maria Rosa Vidal 1771-00-00 matriculado
Maria Rosa Vidal casada Nicolau Siurana 1768-00-00
Maria Rosa Siurana Vidal soltera 1799-00-00
Francisca Maria Siurana Vidal soltera 1803-00-00
Nicolau Siurana Vidal soltero 1810-00-00
Illeta 223 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Estela soltero 1788-00-00 zapatero
Illeta 223 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Doménec Font Llampayes casado Maria Francisca Ferragut López 1784-00-00 comerciante
Maria Francisca Ferragut López casada Doménec Font 1788-00-00 La Habana
Antoni Font Llampayes soltero 1791-00-00
Maria Concepció Font Ferragut soltera 1813-00-00 Palma (Sta. Creu)
Bartomeu Font Ferragut soltero 1815-00-00
Àgueda Font soltera 1787-00-00
Catalina Massanet soltera 1795-00-00
Francisca Blascos soltera 1767-00-00
Illeta 223 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia de Luca Mesquida viuda 1757-00-00
Illeta 223 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Sobirats Passalaigua viuda 1751-00-00
Rosa Barceló Sobirats viuda 1779-02-04 Palma (Sta. Creu)
Catalina Llopis Barceló soltera 1797-00-00
Illeta 223 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Morell Sancho casado Maria Sastre 1746-00-00 carpintero
Maria Sastre casada Miquel Morell Sancho 1751-00-00
Illeta 223 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 223 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 223 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 223 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 223 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Gibert viuda 1766-00-00
Jaume Gibert Gibert soltero 1804-00-00 traginero
Illeta 223 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Mir casado Catalina Alzamora 1776-00-00 tejedor de lana
Catalina Alzamora casada Miquel Mir 1781-00-00
Joan Mir Alzamora soltero 1806-00-00
Miquel Mir Alzamora soltero 1815-00-00
Joana Maria Mir Alzamora soltera 1804-00-00
Josepa Mir Alzamora soltera 1805-00-00
Catalina Mir Alzamora soltera 1810-00-00
Illeta 223 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 223 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquela Bover Bauzà viuda 1758-00-00
Catalina Burgos Serra soltera 1750-00-00