Pobladors de la illeta 221 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada com illeta 217

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1576. De Mestre Xapelí, boter-
1685. De las casas de Antonia ciudadana.
1797. De frente al portal de la Lonja.
1811. De la calle del Mar hasta la plaza de la Lonja.
1831. De frente al horno d'en Mas. De casa Llampayes.
1851. De casa del tonelero Llampayes, travesía de la calle del Mar a la plaza de la Lonja..
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 221 ant.—Frente el Portal de la Lonja.
» 217 ref.—Frente el horno den Más.—Casa de Llampayes.
La circuyen: Plaza de la Lonja. De la Botería. Del Mar: y de Remolares, antes del Vitigal.

En la imatge podem veure el carrer de la Boteria i al fons la Llotja, segons l'Arxiduc, en Projecte Nixe.

Illeta 221 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Tomàs Cortès viudo 1749-00-00 carpintero
Josep Cortès soltero 1798-00-00 carpintero
Tomàs Cortès soltero 1801-00-00 carpintero
Illeta 221 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Llompart Florit viuda 1760-00-00
Bartomeu Ripoll Llompart soltero 1798-00-00 traginero


Illeta 221 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 221 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Ginard soltero 1749-00-00 carpintero
Illeta 221 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 221 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Tomalix casado Margalida Reig 1776-00-00 matriculado
Margalida Reig casada Joan Tomalix 1778-00-00
Illeta 221 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 221 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 221 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Florit soltero 1794-00-00 patrón
Magdalena Florit soltera 1795-00-00
Illeta 221 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 221 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Servera viuda 1754-00-00
Francesc Llampayes Servera soltero 1787-11-17 Palma (Sta. Creu) cubero
Pere Josep Llampayes Servera soltero 1792-00-00 prebístero
Magdalena Ballester soltera 1793-00-00 criada
Illeta 221 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Marc Mateu Ferrer casado Catalina Avellà 1766-00-00 Arenys de Mar matriculado
Catalina Avellà casada Marc Mateu Ferrer 1768-00-00
Miquel Mateu Avellà soltero 1792-00-00 matriculado
Josep Mateu Avellà soltero 1798-00-00 matriculado
Tomàs Mateu Avellà soltero 1801-00-00 matriculado
Teresa Mateu Avellà soltera 1803-00-00
Magdalena Barceló soltera 1794-00-00 criada
Illeta 221 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 221 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Ripoll Picornell viuda 1769-12-24 Palma (Sta. Creu)
Isabel Roig Ripoll soltera 1792-00-00
Illeta 221 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 221 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 221 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Josep Mas casado Catalina Amer 1794-00-00 matriculado
Catalina Amer Llopis casada Pere Josep Mas 1797-00-00
Illeta 221 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Doménec Nascio Vich soltero 1750-00-00 cubero
Joana Ferrà soltera 1747-00-00 criada
Illeta 221 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Massanet casado Rosa Font 1755-00-00 Capdepera cubero
Rosa Font casada Jaume Massanet 1758-00-00
Antoni Massanet Font soltero 1802-00-00 cubero
Josep Massanet Font soltero 1804-00-00 cubero
Illeta 221 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Nicolau casado Maria Ignàsia Llompart Capllonch 1784-00-00 matriculado
Maria Ignàsia Llompart Capllonch casada Jaume Nicolau 1791-00-00
Illeta 221 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Aïna Sobirats Passalaigua viuda 1746-00-00
Catalina Salas soltera 1800-00-00
Illeta 221 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Orell Sureda casado Catalina Maria Sureda 1783-01-07 Palma (Sta. Creu) cubero
Catalina Maria Sureda casada Jaume Orell Sureda 1791-00-00
Jaume Orell Sureda soltero 1815-00-00
Illeta 221 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 221 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Mas Llull casado Joana Maria Gras Pujades 1762-00-00 herrero
Joana Maria Gras Pujades casada Antoni Mas Llull 1774-00-00
Antoni Mas Gras soltero 1796-00-00
Josep Mas Gras soltero 1798-00-00 herrero
Magdalena Mas Gras soltera 1799-00-00
Catalina Mas Gras soltera 1801-00-00
Joana Maria Mas Gras soltera 1807-00-00
Pau Mas Gras soltero 1808-00-00
Illeta 221 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Esteva Terrades casado Esperança Amengual Estades 1745-00-00 matriculado
Esperança Amengual Estades casada Mateu Esteva Terrades 1749-00-00
Francisca Esteva Amengual viuda 1793-08-12 Palma (Sta. Creu)
Magdalena Fiol Esteva soltera 1813-00-00
Illeta 221 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Florit casado Catalina Borràs 1782-00-00 matriculado
Catalina Borràs casada Joan Florit 1784-00-00
Isabel Borràs ` soltera 1805-00-00
Illeta 221 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Sastre casado Maria Rosa Santandreu 1762-00-00 matriculado
Maria Rosa Santandreu casada Josep Sastre 1766-00-00
Maria Rosa Sastre Santandreu soltera 1794-00-00
Margalida soltera 1748-00-00 criada
Illeta 221 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Pericàs casado Montserrat Amengual 1764-00-00 tabernero
Montserrat Amengual casada Antoni Pericàs 1768-00-00
Illeta 221 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Domènec Ferrer casado Francisca Florit Pons 1766-00-00 matriculado
Francisca Florit Pons casada Domènec Ferrer 1771-09-25 Palma (Sta. Creu)
Antònia Florit Pons soltera 1769-01-07 Palma (Sta. Creu)
Salvador Feliu Florit soltero 1793-00-00 traginero
Illeta 221 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Tomàs Coll casado Magdalena Palmer 1774-00-00 zapatero
Magdalena Palmer casada Tomàs Coll 1776-00-00
Miquel Coll Palmer soltero 1803-00-00 zapatero
Bartomeu Coll Palmer soltero 1805-00-00 zapatero
Tomàs Coll Palmer soltero 1807-00-00 zapatero
Francesc Coll Palmer soltero 1809-00-00
Apol·lònia Coll Palmer soltera 1811-00-00
Josep Coll Palmer soltero 1813-00-00
Illeta 221 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Ginard casado Margalida Alemany 1769-00-00 patrón
Margalida Alemany casada Joan Ginard 1773-00-00
Mariana Ginard Alemany soltera 1802-00-00
Francisca Ginard Alemany soltera 1803-00-00
Margalida Ginard Alemany soltera 1805-00-00
Bienvenida Ginard Alemany soltera 1807-00-00
Illeta 221 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Llampayes casado Antònia Massanet 1782-00-00 cubero
Antònia Massanet casada Jaume Llampayes 1788-00-00
Francesc Llampayes Massanet soltero 1807-00-00 cubero
Antònia Llampayes Massanet soltera 1811-00-00
Illeta 221 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Massot casado Francisca Llabrés Llompart 1780-00-00 traginero
Francisca Llabrés Llompart casada Francesc Massot 1782-00-00 Palma (Sta. Creu)
Marta Massot Llabrés soltera 1802-00-00
Antoni Massot Llabrés soltero 1811-00-00
Francesc Massot Llabrés soltero 1814-00-00
Illeta 221 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 221 Casa nº 42
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Lluís Calbet casado Francisca Colomar 1762-00-00 Escribano
Francisca Colomar casada Lluís Calbet 1764-00-00
Francesc Calbet Colomar soltero 1801-00-00 escribiente
Joana Maria Calbet Colomar soltera 1803-00-00
Antònia Calbet Colomar soltera 1805-00-00
Francisca Calbet Colomar soltera 1807-00-00
Illeta 221 Casa nº 43
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Llompart viuda 1816-00-00
Francisca Garcías Llompart soltera 1799-00-00
Francesc Garcías Llompart soltero 1802-00-00 traginero
Joana Garcías Llompart soltera 1805-00-00
Joan Garcías Llompart soltera 1808-00-00
Illeta 221 Casa nº 44
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 221 Casa nº 45
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 221 Casa nº 46
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 221 Casa nº 47
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía