Pobladors de la illeta 220 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada com illeta 216

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1576. De Sant Joan
1685. De la iglesia de San Juan.
1797. De la iglesia de San Juan.
1811. De la iglesia de San Juan.
1831. De la iglesia de San Juan.
1851. De la iglesia de San Juan, frente a la plaza de la Lonja.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 220 ant.—Iglesia de San Juan.
» 216 ref.—Iglesia de San Juan.
La circuyen: Calle de San Juan. De Vallseca, nombre del autor de la notable carta hidrográfica de 1438, y antes des Portal segon de Sant Juan. Del Mar. De la Botería: y Plaza de la Lonja.

En la imatge podem veure l'església de Sant Joan de Malta que dona nom a aquesta illeta.

Illeta 220 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Tomàs casado Catalina Tomàs 1751-00-00 militar
Catalina Tomàs casada Jaume Tomàs 1753-00-00
Vicenç Tomàs Tomàs soltero 1799-00-00 militar
Illeta 220 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Iglesia de Sant Joan
Illeta 220 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Salvà Seguí casado Joana Aïna Perelló Serra 1776-00-00
Joana Aïna Perelló Serra casada Antoni Salvà Seguí 1778-00-00
Francisca Lluïsa Salvà Perelló soltera 1798-06-21 Palma (Sta. Creu)
Joana Maria Salvà Perelló soltera 1802-11-01 Palma (Sta. Creu)
Joan Salvà Perelló soltero 1806-03-12 Palma (Sta. Creu)
Nadal Salvà Perelló soltero 1809-03-20 Palma (Sta. Creu)
Maria Josepa Salvà Perelló soltera 1812-05-16 Palma (Sta. Creu)
Illeta 220 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Estades casado Josepa Sastre 1782-00-00 marinero
Josepa Sastre casada Antoni Estades 1791-00-00
Illeta 220 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 220 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 220 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Vidal casado Joana Aïna Calafat Martorell 1782-00-00 hornero
Joana Aïna Calafat Martorell casada Francesc Vidal 1786-00-00 Palma (Sta. Creu)
Jaume Vidal Calafat soltero 1806-00-00 zapatero
Onofre Vidal Calafat soltero 1814-00-00
Catalina Vidal Calafat soltera 1801-00-00
Illeta 220 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Barceló casado Catalina Pagès 1788-00-00 marinero
Catalina Pagès casada Antoni Barceló 1783-00-00
Aïna Gallard Parera soltera 1803-04-07 Palma (Sta. Creu)
Illeta 220 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Garcías casado Catalina Verger 1758-00-00 matriculado
Catalina Verger casada Joan Garcías 1761-00-00
Illeta 220 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Blascos Mas casado Francisca Andreu Cirerol 1772-00-00 matriculado
Francisca Andreu Cirerol casada Joan Blascos Mas 1772-09-19 Palma (Sta. Creu)
Joan Blascos Andreu soltero 1802-00-00 matriculado
Bartomeu Blascos Andreu soltero 1806-00-00
Catalina Blascos Andreu soltera 1798-00-00
Francisca Blascos Andreu soltera 1803-00-00
Magdalena Blascos Andreu soltera 1805-00-00
Illeta 220 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nadal Blascos casado Isabel Blascos Parera 1763-00-00 matriculado
Isabel Blascos Parera casada Nadal Blascos 1775-11-07 Palma (Sta. Creu)
Nadal Blascos Blascos soltero 1813-00-00
Cecília Blascos Blascos soltera 1814-00-00
Margalida Parera Sureda viuda 1751-00-00
Catalina Blascos Parera soltera 1784-08-15 Palma (Sta. Creu)
Illeta 220 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Esteva casado Maria Barceló 1787-00-00 matriculado
Maria Barceló casada Mateu Esteva 1790-00-00
Illeta 220 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Seguí casado Maria Guarinos Morro 1786-00-00 marinero
Maria Guarinos Morro casada Antoni Seguí 1784-00-00
Rafel Seguí Guarinos soltero 1810-00-00
Joana Maria Seguí Guarinos soltera 1813-00-00
Jaume Seguí Guarinos soltero 1815-00-00
Illeta 220 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Ensenyat soltera 1771-00-00
Gertrudis Ensenyat Sipó soltera Sóller 1773-00-00 Sóller
Illeta 220 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Font Frau casado Margalida Santandreu Balaguer 1785-12-23 Palma (Sta. Creu) carpintero
Margalida Santandreu Balaguer casada Joan Font Frau 1790-00-00
Illeta 220 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Femenies casado Magdalena Vicens 1773-00-00 matriculado
Magdalena Vicens casada Josep Femenies 1776-00-00
Francisca Femenies Vicens soltera 1796-00-00
Illeta 220 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Delopino Mulet viuda 1767-02-05 Palma (Sta. Creu)
Francisca Buades Delopino soltera 1791-00-00
Illeta 220 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Teresa Burgos Cardó viuda 1767-00-00
Isabel Maria Solano Burgos soltera 1796-00-00
Maria Josepa Solano Burgos soltera 1798-00-00
Illeta 220 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Buades viuda 1744-00-00
Illeta 220 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Aïna Munar Colomar viuda 1748-00-00
Josep Sacarés Munar soltero 1770-09-13 Palma (Sta. Creu) marinero
Gabriel Sacarès Munar casado Antònia Feliu 1776-06-12 Palma (Sta. Creu) patrón
Antònia Feliu casada Gabriel Sacarés Munar 1785-00-00
Aïna Sacarés Feliu soltera 1811-00-00
Maria Sacarés Feliu soltera 1813-00-00
Joana Aïna Ensenyat soltera 1791-00-00 criada
Illeta 220 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Mas casado Maria Aïna Alemany 1779-00-00 herrero
Maria Aïna Alemany casada Francesc Mas 1783-00-00
Catalina Thomàs Mas Alemany soltera 1799-00-00
Mariana Mas Alemany soltera 1800-00-00
Gabriel Mas Alemany soltero 1809-00-00
Illeta 220 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 220 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Antoni Rigo Santandreu soltero 1763-00-00 cubero
Illeta 220 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 220 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Bauzà casado Catalina Mateu 1786-00-00 patrón
Catalina Mateu Avellà casada Antoni Bauzà 1790-00-00
Maria Bauzà Mateu soltera 1810-00-00
Antoni Bauzà Mateu soltero 1813-00-00
Illeta 220 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josepa Pinyall viuda 1751-00-00
Pere Josep Seano Pinyall soltero 1798-00-00 matriculado
Francesc Seano Pinyall soltero 1800-00-00 matriculado
Illeta 220 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 220 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Andreu Martorell Obrador casado Margalida Palmer 1776-00-00 Palma (Sta. Creu) cubero
Margalida Palmer casada Andreu Martorell Obrador 1776-00-00
Joan Martorell Palmer soltero 1802-00-00 cubero
Antònia Martorell Palmer soltera 1804-00-00
Catalina Martorell Palmer soltera 1808-00-00
Apol·lònia Martorell Palmer soltera 1810-00-00
Margalida Martorell Palmer soltera 1811-00-00
Antoni Martorell Palmer soltero 1813-00-00
Andreu Martorell Palmer soltero 1814-00-00
Miquel Martorell Palmer soltero 1815-00-00
Illeta 220 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Bruno casado Francisca Florit 1786-00-00 marinero
Francisca Florit casada Joan Bruno 1788-00-00
Felip Bruno Florit soltero 1814-00-00
Illeta 220 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Vicenç Torres casado Catalina Sancho 1795-00-00 matriculado
Catalina Sancho casada Vicenç Torres 1793-00-00
Teresa Torres Sancho soltera 1814-00-00
Illeta 220 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Ginard Juaneda viuda 1746-00-00
Àngela Palou Ginard soltera 1785-11-12 Palma (Sta. Creu)
Maria Aïna Ginard viuda 1756-00-00
Teresa Rostell Ginard soltera 1790-00-00
Illeta 220 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Roig casado Catalina Martorell 1763-00-00 matriculado
Catalina Martorell casada Francesc Roig 1768-00-00
Isabel Roig Martorell soltera 1801-00-00
Apol·lònia Roig Martorell soltera 1803-00-00
Illeta 220 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pau Florit Pons casado Maria Palou 1790-00-00 traginero
Maria Palou casada Pau Florit Pons 1792-00-00
Illeta 220 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Ramis Bou casado Margalida Ferrer 1757-00-00 traginero
Margalida Ferrer casada Antoni Ramis Bou 1757-00-00
Guillem Ramis casado Sebastiana Martí 1791-00-00 traginero
Sebastiana Martí casada Guillem Ramis 1793-00-00
Illeta 220 Casa nº 43
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Cardona casado Mariana Morro 1766-00-00 cubero
Mariana Morro casada Joan Cardona 1762-00-00
Joana Llopis viuda 1738-00-00
Illeta 220 Casa nº 44
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Teresa Llompart Florit viuda 1756-00-00
Antoni Llabrés Llompart soltero 1794-00-00 Palma (Sta. Creu) traginero


Illeta 220 Casa nº 45
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Sorà casado Antònia Aïna Oliver Moll 1772-00-00
Antònia Aïna Oliver Moll casada Miquel Sorà 1786-00-00
Bàrbara Calafell soltera 1811-00-00 criada
Illeta 220 Casa nº 47
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Femenies Sastre casado Joana Maria Cruelles 1765-00-00 carpintero
Joana Maria Cruelles Ribot casada Joan Femenies Sastre 1768-00-00
Francisca Femenies Cruelles soltera 1798-00-00
Catalina Femenies Cruelles soltera 1799-00-00
Joana Femenies Cruelles soltera 1801-00-00
Isabel Femenies Cruelles soltera 1803-00-00
Joana Maria Femenies Cruelles soltera 1804-00-00
Antònia Femenies Cruelles soltera 1806-00-00
Joan Femenies Cruelles soltero 1806-00-00
Bartomeu Femenies Cruelles soltero 1809-00-00