Pobladors de la illeta 219 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser fusionada amb altra i renumerada

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

Manzana 215 antes 218, la 219 unida a la 218 ambas antiguas
1797. De la casa Lonja.
1811. De la Lonja. Del Cuartel Nuevo.
1831. De la casa de la Lonja. Del Cuartel Nuevo.
1851. Del edificiollamado la Lonja y Cuartel de la puerta vieja del Muelle.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 218 ant.—Casa Lonja. Unida á la manzana 219 antigua. » 215 ref.—Cosa Lonja.—Cuartel nuevo.
La circuyen: Plaza y calle de la Lonja. Plaza de Atarazanas: y Ronda del Sur.
Manz 219 ant.—Cuartel nuevo. Unida á la número 218. Este cuartel fué demolido cuando derribaron la Muralla que estaba unida á la Lonja.

En la imatge podem la Porta del Moll i el quarter nou a un dibuix de Bartomeu Ferrà de finals del segle XIX.

Illeta 218 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Cuartel nuevo