Pobladors de la illeta 218 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser fusionada amb altra i renumerada

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

Manzana 215 antes 218, la 219 unida a la 218 ambas antiguas
1797. De la casa Lonja.
1811. De la Lonja. Del Cuartel Nuevo.
1831. De la casa de la Lonja. Del Cuartel Nuevo.
1851. Del edificiollamado la Lonja y Cuartel de la puerta vieja del Muelle.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 218 ant.—Casa Lonja. Unida á la manzana 219 antigua. » 215 ref.—Cosa Lonja.—Cuartel nuevo.
La circuyen: Plaza y calle de la Lonja. Plaza de Atarazanas: y Ronda del Sur.
Manz 219 ant.—Cuartel nuevo. Unida á la número 218. Este cuartel fué demolido cuando derribaron la Muralla que estaba unida á la Lonja.

En la imatge podem observar aquestes edificacions abans de demolir la murada.

Illeta 218 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
La Lonja y Consolado
Illeta 218 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Moner casado Isabel Ramis 1754-00-00 retirado
Isabel Ramis casada Jaume Moner 1761-00-00
Maria Bauzà soltera 1787-00-00
Illeta 218 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joaquim Barranco García casado Catalina Colom Massot 1752-00-00 Grazalema (Càdis) matriculado
Catalina Colom Massot casada Joaquim Barranco García 1756-00-00
Bernat Martorell Colom soltero 1799-00-00 marinero
Isabel Maria Barranco Colom soltera 1803-09-22 Palma (Sta. Creu)
Joana Maria Barranco Colom soltera 1793-00-00
Catalina Maria Barranco Colom soltera 1796-00-00
Maria Josepa Barranco Colom soltera 1798-00-00
Maria Francisca Barranco Colom soltera 1800-00-00
Vicenta Colom Massot soltera 1802-00-00