Pobladors de la illeta 217 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser fusionada amb altra i renumerada

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576- De la Drassana 1685. De la casa de la Ferreria del Rey, devant la Llonja.
1797. De frente al portal mayor de la iglesia de San Juan.
1811. De delante la Lonja.
1831. De frente a la Lonja.
1851. De la drogueria d'En Bauzà, alias Laiiéte, frente al portal del Tribunal de Comercio.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 216 ant.—Casa de Cotoner. Unida á la manzana núm. 213 antigua.
Manz. 217 ant,—Frente el Portal mayor de la iglesia de San Juan. Manz 214 ref.—Frente la Lonja.
La circuyen: Calle de San Juan. De Jaime Ferrer. Plaza de Atarazanas: y calle de la Lonja.

En la imatge podem observa l'església de Sant Joan de Malta, front a aquesta illeta.

Illeta 217 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Paula Mayol viuda 1793-00-00
Joana Aïna Marcel soltera 1811-00-00
Maria Teresa Moner viuda 1753-00-00
Illeta 217 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Bernat viuda 1764-00-00
Illeta 217 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Ballester casado Margalida Frau 1781-00-00 herrero
Margalida Frau casada Miquel Ballester 1784-00-00
Gabriel Ballester Frau soltero 1809-00-00 herrero
Joana Aïna Ballester Frau 1811-00-00
Illeta 217 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Àngela Ginard viuda 1787-00-00
Catalina Porcel Ginard 1808-00-00
Illeta 217 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Neto casado Rosa Maria Ensenyat Baró 1758-00-00 matriculado
Rosa Maria Ensenyat Baró casada Josep Neto 1773-00-00
Illeta 217 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Neto casado Rosa Maria Ensenyat Baró 1758-00-00 matriculado
Rosa Maria Ensenyat Baró casada Josep Neto 1773-00-00
Illeta 217 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pasqual Serrano casado Margalida Rosselló Llobera 1759-00-00 matriculado
Margalida Rosselló Llobera casada Pasqual Serrano 1771-00-00 Palma (Sta. Creu)
Illeta 217 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Bartomeu Pou casado Antònia Maria Bosch Arbós 1764-00-00 comerciante
Antònia Maria Bosch Arbós casada Antoni Bartomeu Pou 1771-00-00
Miquela Galia soltera 1770-00-00 criada
Illeta 217 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Ensenyat viuda 1773-00-00
Pere Josep Lladó Ensenyat soltero 1802-00-00 marinero
Joan Lladó Ensenyat soltero 1804-00-00 marinero
Antònia Lladó Ensenyat soltera 1807-00-00
Illeta 217 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Font Amorós casado Joana Ramis Rubert 1742-00-00 cubero
Joana Ramis Rubert casada Mateu Font Amorós 1751-00-00
Illeta 217 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Ferragut Cloquell viudo 1742-00-00 comerciante
Teresa Ferragut López soltera 1794-00-00
Sebastiana Muntaner soltera 1790-00-00 criada
Catalina Creus soltera 1788-00-00 criada
Illeta 217 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Triay Pou casado Catalina Sastre 1780-11-07 Palma (Sta. Creu) cubero
Catalina Sastre casada Jaume Triay Pou 1778-00-00
Antònia Triay Alemany soltera 1804-00-00
Aïna Triay Sastre soltera 1806-00-00
Catalina Triay Sastre soltera 1808-00-00 Palma (Sta. Creu)
Teresa Triay Sastre soltera 1811-00-00 Palma (Sta. Creu)
Illeta 217 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Caserres casado Maria Josepa Agine 1816-00-00 maestro de pilotos
Maria Josepa Agine casada Josep Caserres 1816-00-00
Gabriel Casseres Agine soltero 1795-00-00
Maria Casseres Agine soltera 1799-00-00
Fulgenci Casseres Agine soltero 1802-00-00
Maria Dolors Casseres Agine soltera 1802-00-00
Josep Casseres Agine soltero 1813-00-00
Illeta 217 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Lluís Triay casado Maria Pujol 1741-00-00 Dependiente del resguardo
Maria Pujol casada Lluís Triay 1755-00-00
Catalina soltera 1760-00-00
Illeta 217 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Rosa Florest Ripoll viuda 1761-00-00
Josep Caubet Florest soltero 1788-05-01 Palma (Sta. Creu) matriculado
Joana Maria Caubet Florest soltera 1801-00-00
Joan Caubet Florest soltero 1803-00-00 matriculado
Francisca Caubet Florest soltera 1805-00-00
Maria Rosa Caubet Florest soltera 1807-00-00
Illeta 217 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Crespí casado Tomasa Castanyer 1763-00-00 pintor
Tomasa Castanyer casada Bartomeu Crespí 1768-00-00
Illeta 217 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Lladó Garau viudo 1732-00-00 matriculado
Antònia Lladó Pons soltera 1775-04-11 Palma (Sta. Creu)
Miquel Bennàssar Fontirroig casado Catalina Lladó Pons 1788-00-00 matriculado
Catalina Lladó Pons casada Miquel Bennàssar Fontirroig 1783-12-29 Palma (Sta. Creu)
Francisca Bennàssar Lladó soltera 1808-00-00
Margalida Bennàssar Lladó soltera 1811-00-00
Catalina Bennàssar Lladó soltera 1813-00-00 Palma (Sta. Creu)
Miquela Vidal soltera 1788-00-00
Illeta 217 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Paula Escafí Saqueto viuda 1760-00-00
Joan Caubet Escafí soltero 1804-00-00 carpintero
Jaume Caubet Escafí soltero 1806-00-00 carpintero
Miquel Caubet Escafí soltero 1809-00-00
Illeta 217 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Singala Miralles casado Catalina Torrandell 1784-00-00 Palma (Sta. Creu) matriculado
Catalina Torrandell casada Antoni Singala Miralles 1789-00-00
Antoni Singala Torrandell soltero 1812-00-00
Joan Singala Torrandell soltero 1814-00-00
Joana Aïna Singala Torrandell soltera 1815-00-00
Bonaventura Singala Miralles soltera 1788-00-00
Catalina Maria Calvo soltera 1790-00-00 criada
Illeta 217 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Briñón Macota casado Antònia Florit Pons 1783-00-00 Pentalasia matriculado
Antònia Florit Pons casada Josep Briñón Macota 1786-00-00
Paula Briñón Florit soltera 1810-00-00
Illeta 217 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Vicenç Pablos viudo 1737-00-00 tonelero
Joan Ignasi Pablos soltero 1777-00-00 prebístero
Pràxedes Duran viuda 1762-00-00
Catalina Font soltera 1788-00-00 criada
Illeta 217 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Vicenç Vidal casado Gregòria Sánchez 1782-00-00 corredor
Gregòria Sánchez casada Vicenç Vidal 1788-00-00
Carlota Vidal Sánchez soltera 1815-00-00
Magdalena Llabrés soltera 1788-00-00 criada
Elionor Campins soltera 1791-00-00 ama
Illeta 217 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pau Dols casado Joana Aïna Pasqual 1745-00-00 tabernero
Joana Aïna Pasqual casada Pau Dols 1751-00-00
Illeta 217 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Massot Sbert casado Gabriela Frau 1788-04-29 Palma (Sta. Creu) traginero
Gabriela Frau casada Miquel Massot Sbert 1791-00-00
Illeta 217 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Bartomeu Pou casado Isabel Maria Cabrer Mulet 1773-00-00 Palma (Sta. Creu) cubero
Isabel Maria Cabrer Mulet casada Jaume Bartomeu Pou 1776-00-00 Palma (Sta. Creu)
Pere Joan Bartomeu Cabrer soltero 1810-08-17 Palma (Sta. Creu)
Catalina Bartomeu Cabrer soltera 1807-00-00
Illeta 217 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Quetgles Griso viudo 1752-00-00 matriculado
Macià Quetgles Comes casado Francisca Caubet Florest 1779-08-18 Palma (Sta. Creu)
Francisca Caubet Florest casada Macià Quetgles Comes 1784-09-17 Palma (Sta. Creu)
Catalina Quetgles Caubet soltera 1808-00-00
Maria Rosa Quetgles Caubet soltera 1810-00-00
Illeta 217 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Nicolau Lliteres viuda 1778-00-00 Palma (Sta. Creu)
Jaume Llampayes Nicolau soltero 1796-00-00 matriculado
Pere Josep Llampayes Nicolau soltero 1804-00-00 calafate
Francisca Llampayes Nicolau soltera 1807-00-00
Joana Maria Llampayes Nicolau soltera 1808-00-00
Miquela Llampayes Nicolau soltera 1812-00-00
Illeta 217 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 217 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 217 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Amengual viuda 1766-00-00
Illeta 217 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 217 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Llampayes Abraham viuda 1766-00-00
Gertrudis Buades soltera 1798-00-00
Illeta 217 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Mas Sobirats casado Margalida Sastre Serrano 1778-07-13 Palma (Sta. Creu) matriculado
Margalida Sastre Serrano casada Antoni Mas Sobirats 1786-00-00
Pau Mas Sastre soltero 1809-00-00
Catalina Mas Sastre soltera 1811-00-00
Illeta 217 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 217 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Esteve Beltran casado Margalida Aïna Ballester 1776-00-00 matriculado
Margalida Aïna Ballester casada Esteve Beltran 1781-00-00
Illeta 217 Casa nº 42
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Mas Llinàs viuda 1777-00-00
Joan Ferrer Mas soltero 1798-00-00
Illeta 217 Casa nº 43
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Agustí Homar Nicolau casado Antònia Maria Bartomeu Pou 1772-00-00 patrón
Antònia Maria Bartomeu Pou casada Agustí Homar Nicolau 1768-11-24 Palma (Sta. Creu)
Antoni Homar Bartomeu soltero 1806-00-00 marinero
Pau Homar Bartomeu soltero 1810-00-00
Margalida Homar Bartomeu soltera 1811-00-00
Agustí Homar Bartomeu soltero 1813-00-00
Antònia Maria Homar Bartomeu soltera 1814-00-00
Illeta 217 Casa nº 44
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Maria Martorell soltera 1756-00-00
Illeta 217 Casa nº 45
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Lluc de Luca Mesquida casado Pràxedes Blascos Duran 1766-00-00 patrón
Pràxedes Blascos Duran casada Lluc de Luca Mesquida 1764-00-00
Bru de Luca Blascos soltero 1793-00-00 matriculado
Lluc de Luca Blascos soltero 1806-00-00 matriculado
Margalida de Luca Blascos soltera 1797-00-00
Catalina de Luca Blascos soltera 1799-00-00
Illeta 217 Casa nº 46
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Sanano casado Magdalena Creus 1755-00-00 matriculado
Magdalena Creus casada Josep Sanano 1758-00-00
Josep Sanano Creus soltero 1801-00-00 matriculado
Illeta 217 Casa nº 47
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Massot Sbert casado Josepa Just 1786-00-00 traginero
Josepa Just casada Josep Massot Sbert 1788-00-00
Antònia Massot Just soltera 1811-00-00
Illeta 217 Casa nº 47
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Maria Verger viuda 1766-00-00
Catalina Duran Verger soltera 1798-00-00
Joana Maria Duran Verger soltera 1800-00-00
Illeta 217 Casa nº 49
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Feliu casado Clara Verger Font 1765-00-00 matriculado
Clara Verger Font casada Gabriel Feliu 1764-00-00
Salvador Feliu Verger soltero 1803-00-00 marinero
Pere Joan Feliu Verger soltero 1808-00-00
Francisca Feliu Verger soltera 1802-00-00
Margalida Feliu Verger soltera 1811-00-00
Illeta 217 Casa nº 50
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Apol·lònia Lladó Morro viuda vda de Gabriel Parera 1746-00-00
Illeta 217 Casa nº 51
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 52
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 53
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Bestard casado Catalina Sastre 1760-00-00 herrero
Catalina Sastre casada Bartomeu Bestard 1766-00-00
Jaume Bestard Sastre soltero 1793-00-00
Guillem Bestard Sastre soltero 1795-00-00
Bartomeu Bestard Sastre soltero 1798-00-00
Francisca Bestard Sastre soltera 1800-00-00
Illeta 217 Casa nº 54
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Oliver Albertí soltera 1736-00-00
Illeta 217 Casa nº 55
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Rubert viuda 1780-00-00
Jaume Noguera Rubert soltero 1794-00-00 armero
Illeta 217 Casa nº 56
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nicolau Bauzà Mut viudo 1734-00-00 zapatero
Nicolau Bauzà Abraham viudo 1756-00-00 matriculado
Francesc Bauzà Company casado Joana Maria Ramis 1793-00-00
Joana Maria Ramis casada Francesc Bauzà Company 1794-00-00
Nicolau Bauzà Ramis soltero 1814-00-00
Margalida Bauzà Ramis soltera 1815-00-00
Margalida soltera 1791-00-00 criada
Illeta 217 Casa nº 57
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isabel Cabrer soltera 1754-00-00
Illeta 217 Casa nº 58
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Gamundí casado Catalina Verger 1777-00-00 matriculado
Catalina Verger casada Bartomeu Gamundí 1784-00-00
Illeta 217 Casa nº 59
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 217 Casa nº 61
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Maria Verger viuda 1771-00-00
Macià Bauzà Verger soltero 1808-00-00
Illeta 217 Casa nº 62
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Sobirats Passalaigua casado Gerònia Rosselló Llull 1755-00-00 matriculado
Gerònia Rosselló Llull casada Francesc Sobirats Passalaigua 1756-00-00
Pere Sobirats Rosselló soltero 1805-00-00 marinero
Illeta 217 Casa nº 63
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Massot casado Maria Francisca Sastre 1786-00-00 matriculado
Maria Francisca Sastre casada Jaume Massot 1790-00-00
Illeta 217 Casa nº 64
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 217 Casa nº 65
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Torres viuda 1756-00-00
Illeta 217 Casa nº 66
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Verger casado Miquela Cabrer 1782-00-00
Miquela Cabrer casada Rafel Verger 1788-00-00
Catalina Maria Verger Cabrer soltera 1808-00-00
Maria Magdalena Verger Cabrer soltera 1810-00-00
Illeta 217 Casa nº 67
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ramon Mayol casado Joana Aïna Lladó 1779-00-00 matriculado
Joana Aïna Lladó casada Ramon Mayol 1783-00-00
Margalida Mayol Lladó soltera 1800-00-00
Joana Aïna Mayol Lladó soltera 1802-00-00
Magdalena Mayol Lladó soltera 1804-00-00
Vicenç Mayol Lladó soltero 1813-00-00
Miquel Lladó viudo 1736-00-00
Illeta 217 Casa nº 68
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 217 Casa nº 69
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Escafí Saqueto viuda 1763-00-00
Catalina Roca Escafí soltera 1794-00-00