Pobladors de la illeta 216 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment va passar a ser la illeta 214

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576- De la Drassana 1685. De la casa de la Ferreria del Rey, devant la Llonja.
1797. De frente al portal mayor de la iglesia de San Juan.
1811. De delante la Lonja.
1831. De frente a la Lonja.
1851. De la drogueria d'En Bauzà, alias Laiiéte, frente al portal del Tribunal de Comercio.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 216 ant.—Casa de Cotoner. Unida á la manzana núm. 213 antigua.
Manz. 217 ant,—Frente el Portal mayor de la iglesia de San Juan. Manz 214 ref.—Frente la Lonja.
La circuyen: Calle de San Juan. De Jaime Ferrer. Plaza de Atarazanas: y calle de la Lonja.

En la imatge de FAM podem veure la plaça de les Drassanes en 1915.

Illeta 216 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Apol·lònia Oliver soltera 1736-00-00
Illeta 216 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 216 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pràxedes Duran Mercadal viuda 1752-00-00
Onofre Victori Duran viudo 1785-00-00
Illeta 216 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 216 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 216 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Arbós casado Antònia Castelló 1765-00-00 Escribano
Antònia Castelló casada Bartomeu Arbós 1776-00-00
Francisca Riera soltera 1780-00-00
Illeta 216 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bernat Mateu casado Antònia Horrach 1788-00-00 criado
Antònia Horrach casada Bernat Mateu 1795-00-00
Illeta 216 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Rebassa Torres casado Catalina Rosselló Jover 1766-00-00 Valldemossa criado
Catalina Rosselló Jover casada Joan Rebassa Torres 1770-00-00
Antoni Rebassa Rosselló soltero 1798-00-00
Antònia Rebassa Rosselló soltera 1801-00-00
Illeta 216 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Dídac Ventayol casado Francisca Duran 1776-00-00 marinero
Francisca Duran casada Dídac Ventayol 1783-00-00
Illeta 216 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Borràs viudo 1761-00-00 matriculado
Maria Aïna Borràs soltera 1788-00-00
Illeta 216 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pràxedes Munar viuda 1766-00-00
Illeta 216 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Moyà Crespí casado Àngela Seguí 1745-00-00 criado
Àngela Seguí casada Gabriel Moyà Crespí 1756-00-00
Miquel Moyà Seguí soltero 1795-00-00 carpintero
Illeta 216 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Santandreu Caubet casado Aïna Campins 1764-00-00 marinero
Aïna Campins casada Francesc Santandreu Caubet 1768-00-00
Illeta 216 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Minaya Marimon casado Magdalena Simó Muntaner 1776-00-00 Montuiri criado
Magdalena Simó Muntaner casada Bartomeu Minaya Marimon 1780-00-00 Deià
Francisca Minaya Simó soltera 1807-01-27 Palma (Sta. Creu)
Illeta 216 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Cotoner Despuig casado Maria Mercè Chacón Net 1786-00-00 Palma (Sta. Creu) regidor
Maria Mercè Chacón Net casada Josep Cotoner Despuig 1787-00-00 Palma (Sta. Creu)
Francesc Cotoner Chacón soltero 1807-12-18 Palma (Sta. Creu)
Ferran Cotoner Chacón soltero 1811-00-00
Josep Cotoner Chacón soltero 1813-00-00
Melciora Cotoner Chacón soltera 1806-00-00
Josep Puig soltero 1766-00-00 criado
Margalida Dols Bauzà viuda 1770-00-00 criada
Antònia Maria Mas soltera 1764-00-00 criada
Maria Bauzà soltera 1770-00-00 criada
Esperança Fornés soltera 1780-00-00 criada
Teresa Palou soltera 1768-00-00 criada
Maria Ignàsia Trobat soltera 1787-00-00 criada
Isabel Martorell soltera 1794-00-00 criada
Illeta 216 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía