Pobladors de la illeta 215 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment va passar a ser la illeta 213

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1685. De Juan Coll, tixedor de lli, devant les cases de Miquel Tomàs, mercader.
1797. Corralassas Santa Creu.
1811. Detrás la casa del patrón Santandreu.
1831. Subiendo la cuesta de Ca'n Simó a mano derecha.
1851. Está a la derecha de la subida de sa costeta des notari Simó, en es Puig.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 215 ant.—Corralassas de Santa Cruz.
» 213 ref.—Subiendo la cuesta de Can Simó à mano derecha.
La circuyen: Calle de la Almidonera. De la Olivera: y Corralassas.

En la imatge podem veure el carrer de les Corralasses, topònim que prové dels corrals que podem intuir-hi darrera les parets de pedra.

Illeta 215 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Corral
Illeta 215 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Esperança Moner Malfont viuda 1753-00-00
Esperança Mir Moner soltera 1770-00-00
Antònia Mir Moner soltera 1774-00-00
Illeta 215 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gaspar Alemany casado Joana Aïna Deyà 1792-00-00 carbonero
Joana Aïna Deyà casada Gaspar Alemany 1797-00-00
Antoni Alemany Deyà soltero 1814-00-00
Illeta 215 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Geroni Llull Moranta casado Margalida Mateu Morey 1770-02-18 Palma (Sta. Creu) marinero
Margalida Mateu Morey casada Geroni Llull Moranta 1768-07-25 Palma (Sta. Creu)
Margalida Llull Mateu soltera 1798-00-00
Maria Llull Mateu soltera 1799-11-03 Palma (Sta. Creu)
Joan Llull Mateu soltero 1802-04-09 Palma (Sta. Creu)
Catalina Llull Mateu soltera 1806-03-31 Palma (Sta. Creu)
Jaume Llull Mateu soltero 1809-01-14 Palma (Sta. Creu)
Illeta 215 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Pieras casado Magdalena Pujol Planas 1770-00-00 patrón
Magdalena Pujol Planas casada Antoni Pieras 1774-00-00
Joana Maria Pieras Pujol soltera 1810-00-00
Guillem Pieras Pujol soltero 1812-00-00
Magdalena Pieras Pujol soltera 1814-00-00
Illeta 215 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Sureda Gelabert casado Catalina Mas 1772-00-00 marinero
Catalina Mas casada Mateu Sureda Gelabert 1780-00-00
Tomàs Sureda Mas soltero 1815-00-00
Maria Gelabert viuda 1756-00-00
Illeta 215 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isabel Maria Moll Estela viuda 1757-00-00 Palma (Sta. Creu)
Isabel Marquès Moll soltera 1791-00-00
Josep Marquès Moll soltero 1798-00-00 marinero
Illeta 215 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Rollet casado Maria Aïna Serra 1790-00-00 marinero
Maria Aïna Serra casada Josep Rollet 1796-00-00
Joana Maria Rollet Serra soltera 1815-00-00
Illeta 215 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Canyelles casado Catalina Mas 1790-00-00 serrador
Catalina Mas casada Bartomeu Canyelles 1792-00-00
Bartomeu Canyelles Mas soltero 1810-00-00
Catalina Canyelles Mas soltera 1813-00-00
Illeta 215 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Paula Estarelles Gelabert viuda 1776-02-13 Palma (Sta. Creu)
Ramon Vidal Estarelles soltero 1801-03-27 Palma (Sta. Creu) carpintero de ribera
Josep Vidal Estarelles soltero 1805-11-14 Palma (Sta. Creu)
Joan Vidal Estarelles soltero 1807-09-25 Palma (Sta. Creu)
Illeta 215 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Arnau casado Maria Figuera 1790-00-00
Maria Figuera casada Antoni Arnau 1792-00-00
Illeta 215 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gaspar Palmer Llabrés casado Joana Aïna Reus Gallur 1771-00-00 serrador
Joana Aïna Reus Gallur casada Gaspar Palmer Llabrés 1782-00-00
Pràxedes Palmer Reus soltera 1805-10-28 Palma (Sta. Creu)
Antoni Palmer Reus soltero 1806-00-00
Josep Palmer Reus soltero 1810-00-00
Gaspar Palmer Reus soltero 1812-00-00
Sebastià Palmer Reus soltero 1814-00-00
Illeta 215 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Cabrer viuda 1756-00-00
Illeta 215 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 215 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 215 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Gelabert casado Maria Darder Reus 1770-00-00 marinero
Maria Darder Reus casada Josep Gelabert 1774-00-00
Illeta 215 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Maria Burgari Morell viuda 1764-00-00
Tomasa Rosselló Burgari soltera 1796-00-00
Joana Rosselló Burgari soltera 1798-00-00
Antònia Rosselló Burguera soltera 1801-07-31 Palma (Sta. Creu)
Illeta 215 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 215 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 215 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Zanoguera Petit casado Joana Maria Palmer Gomila 1766-00-00 calafate
Joana Maria Palmer Gomila casada Joan Zanoguera Petit 1768-00-00
Jaume Zanoguera Palmer soltero 1798-00-00 calafate
Pere Joan Zanoguera Palmer soltero 1801-00-00 calafate
Josep Zanoguera Palmer soltero 1803-07-31 Palma (Sta. Creu)
Illeta 215 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Zanoguera Petit casado Aïna Ginard Duran 1761-00-00 carpintero de ribera
Aïna Ginard Duran casada Pere Joan Zanoguera Petit 1762-00-00
Joan Manel Zanoguera Ginard soltero 1802-08-30 Palma (Sta. Creu) carpintero de ribera
Illeta 215 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Vives Ripoll casado Maria Aïna Frontera Colom 1775-00-00 Deià carbonero
Maria Aïna Frontera Colom casada Joan Vives Ripoll 1774-00-00 Sóller
Joan Vives Frontera soltera 1802-00-00 carbonero
Rosa Vives Frontera soltera 1804-00-00
Catalina Vives Frontera soltera 1805-05-08 Palma (Sant Magí)
Antoni Vives Frontera soltero 1807-01-15 Palma (Sta. Creu)
Bartomeu Vives Frontera soltero 1809-00-00
Jaume Vives Frontera soltero 1811-00-00
Maria Aïna Vives Frontera soltera 1813-00-00
Illeta 215 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
No hay
Illeta 215 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Quetgles Zanoguera casado Aïna Maria Morro Castelló 1773-00-00 calafate
Aïna Maria Morro Castelló casada Josep Quetgles Zanoguera 1784-00-00
Joana Maria Quetgles Morro soltera 1802-00-00
Catalina Maria Quetgles Morro soltera 1804-12-18 Palma (Sta. Creu)
Guillem Quetgles Morro soltero 1813-12-13 Palma (Sta. Creu)
Illeta 215 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Alonso Medines Estarelles soltero 1777-00-00 prebístero
Coloma Estarelles Burgarina viuda 1756-00-00
Catalina Pieras soltera 1793-00-00 criada
Illeta 215 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Reynés Colom casado Joana Zanoguera Petit 1730-00-00 matriculado
Joana Zanoguera Petit casada Josep Reynés Colom 1760-00-00
Margalida Reynés Zanoguera soltera 1791-00-00
Joana Reynés Zanoguera soltera 1799-00-00
Illeta 215 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Zanoguera soltero 1765-00-00 calafate
Joana Zanoguera Salvà soltera 1774-00-00
Illeta 215 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Reus Zanoguera casado Joana Verger Bernat 1766-00-00 carpintero de ribera
Joana Verger Bernat casada Mateu Reus Zanoguera 1768-00-00 Palma (Sta. Creu)
Antoni Reus Verger soltero 1796-00-00 carpintero de ribera
Joan Reus Verger soltero 1797-01-01 Palma (Sta. Creu) carpintero de ribera
Mateu Reus Verger soltero 1806-00-00
Margalida Reus Verger soltera 1808-09-03 Palma (Sta. Creu)
Joana Maria Reus Verger soltera 1811-08-07 Palma (Sta. Creu)