Pobladors de la illeta 214 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment va passar a ser la illeta 212

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1685. De altra illa de Sant Pere.
1797. De frente a la fuente del Puig de San Pedro.
1811. De delante de San Pedro. De casa del notario Simó.
1831. De frente la fuente en la plazuela del Pui9g de San Pedro.
1851. Esta manzana tiene una parte frente a la fuente nueva de's Puig de Sant Pere.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 214 ant.—Frente la Fuente del Puig de San Pedro.
» 212 ref.— Frente la fuente en la Plazuela del Puig de San Pedro.
La circuyen: Calle de San Pedro. De Pescadores. De la Olivera: y de la Almidonera, antes de les Roses.

En la imatge de FAM podem veure la manxeta a la que es refereix la descripció de la illeta.
Illeta 214 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Binimelis casado Maria Teresa Cirerol 1789-00-00 marinero
Maria Teresa Cirerol casada Bartomeu Binimelis 1792-00-00
Pere Joan Binimelis Cirerol soltero 1808-00-00
Antònia Binimelis Cirerol soltera 1812-00-00
Teresa Binimelis Cirerol soltera 1814-00-00
Illeta 214 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastià Deyà Triay casado Llúcia Tomàs Tries 1768-00-00 patrón
Llúcia Tomàs Tries casada Sebastià Deyà Triay 1767-00-00 Palma (Sta. Creu)
Maria Deyà Tomàs soltera 1807-00-00
Pau Deyà Tomàs casado Margalida Salvà 1795-00-00 marinero
Margalida Salvà casada Pau Deyà Tomàs 1796-00-00
Illeta 214 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Massot casado Joana Maria Català 1770-00-00 marinero
Joana Maria Català casada Joan Massot 1774-00-00
Joan Massot Català soltero 1799-00-00 marinero
Joana Maria Massot Català soltera 1801-00-00
Llúcia Massot Català soltera 1814-00-00
Illeta 214 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Onofre Pérez casado Antònia Sampol 1786-00-00 carpintero de ribera
Antònia Sampol casada Onofre Pérez 1792-00-00
Pere Joan Pérez Sampol soltero 1816-00-00
Illeta 214 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Prats Bernat casado Teresa Burguera Esteva 1770-00-00 marinero
Teresa Burguera Esteva casada Miquel Prats Bernat 1784-00-00
Gabriel Prats Burguera soltero 1801-00-00 marinero
Gerònia Prats Burguera soltera 1808-00-00
Antoni Prats Burguera soltero 1811-00-00
Illeta 214 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Vila viuda 1746-00-00
Illeta 214 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 214 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Hernández casado Francisca Alzamora 1781-00-00 marinero
Francisca Alzamora casada Antoni Hernández 1784-00-00
Magdalena Hernández Alzamora soltera 1810-00-00
Catalina Hernández Alzamora soltera 1812-00-00
Illeta 214 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Sastre casado Àngela Macari 1793-00-00
Àngela Macari casada Gabriel Sastre 1794-00-00
Illeta 214 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un sargento
Illeta 214 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Munar casado Francisca Mercadal 1790-00-00 marinero
Francisca Mercadal casada Antoni Munar 1796-00-00
Illeta 214 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Alorda viuda 1771-00-00
Catalina Sabater Alorda soltera 1802-00-00
Francisca Sabater Alorda soltera 1798-00-00
Magdalena Sabater Alorda soltera 1792-00-00
Illeta 214 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Salas casado Isabel Mayol 1784-00-00 marinero
Isabel Mayol casada Miquel Salas 1791-00-00
Llorenç Salas Mayol soltero 1811-00-00
Illeta 214 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Pieras casado Francisca Aïna Bonet Sorà 1774-00-00 marinero
Francisca Aïna Bonet Sorà casada Antoni Pieras 1780-00-00 Arrabal
Illeta 214 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Macari casado Catalina Comes 1794-00-00
Catalina Comes casada Josep Macari 1795-00-00
Josep Macari Comes soltero 1814-00-00
Illeta 214 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 214 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Nicolau Xamena casado Antònia Amengual Costabella 1767-00-00 carpintero de ribera
Antònia Amengual Costabella casada Bartomeu Nicolau Xamena 1769-00-00
Josepa Nicolau Amengual soltera 1792-00-00
Bernat Nicolau Amengual soltero 1787-09-03 Palma (Sta. Creu) calafate
Catalina Nicolau Amengual soltera 1796-00-00
Gerònia Nicolau Amengual soltera 1790-06-28 Palma (Sta. Creu)
Vicenç Nicolau Amengual soltero 1801-03-06 Palma (Sta. Creu)
Bartomeu Nicolau Amengual soltero 1803-02-11 Palma (Sta. Creu)
Guillem Nicolau Amengual soltero 1804-12-24 Palma (Sta. Creu)
Jaume Nicolau Amengual soltero 1807-03-04 Palma (Sta. Creu)
Illeta 214 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Sastre viuda 1756-00-00
Miquel Pol casado Joana Maria Alemany Berga 1774-00-00 zapatero
Joana Maria Alemany Berga casada Miquel Pol 1790-00-00 Palma (Sta. Creu)
Antònia Maria Pol Alemany soltera 1810-00-00
Margalida Pol Alemany soltera 1814-00-00
Illeta 214 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Llull Quetgles casado Antònia Medines Estarelles 1760-00-00 patrón
Antònia Medines Estarelles casada Rafel Llull Quetgles 1776-00-00
Illeta 214 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastià Roig Palmer casado Maria Rosa Caubet Llull 1761-00-00 Palma (Sta. Creu) patrón
Maria Rosa Caubet Llull casada Sebastià Roig 1763-00-00
Catalina Roig Caubet soltera 1797-00-00 Palma (Sta. Creu)
Maria Rosa Roig Caubet soltera 1800-00-00
Catalina Ferrer soltera 1786-00-00 criada
Illeta 214 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Alomar casado Francisca Pieras 1790-00-00 calafate
Francisca Pieras casada Joan Alomar 1795-00-00
Antònia Alomar Pieras soltera 1814-00-00
Illeta 214 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Tous casado Francisca Mas 1785-00-00 marinero
Francisca Mas casada Rafel Tous 1792-00-00
Sebastiana Tous Mas soltera 1815-00-00 Palma (Sta. Creu)
Sebastiana Tous viuda 1784-00-00
Illeta 214 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rosa Marquès soltera 1756-00-00
Jaume Sabater casado Maria Ignàsia Reynés 1792-00-00 marinero
Maria Ignàsia Reynés casada Jaume Sabater 1794-00-00
Aïna Sabater Reynés 1814-00-00
Illeta 214 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Vidal viudo 1737-00-00 marinero
Illeta 214 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Ferrer casado Isabel Horrach 1778-00-00 marinero
Isabel Horrach casada Joan Ferrer 1782-00-00
Antònia Ferrer Horrach soltera 1801-00-00
Illeta 214 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Reus Salas casado Maria Aïna Novell Cirerol 1763-00-00 pescador
Maria Aïna Novell Cirerol casada Josep Reus 1768-00-00
Francisca Reus Novell soltera 1800-00-00
Illeta 214 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Reus viudo 1756-00-00 patrón
Mateu Reus Sbert soltero 1786-00-00 marinero
Josep Reus Sbert soltero 1792-00-00 marinero
Illeta 214 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Ferrer casado Aïna Maria Cirerol 1792-00-00 librero
Aïna Maria Cirerol Deyà casada Josep Ferrer 1786-00-00 Palma
Catalina Ferrer Cirerol soltera 1815-00-00
Pere Josep Ferrer Cirerol soltero 1816-00-00
Illeta 214 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Horrach Totxo casado Margalida Rosselló 1784-04-22 Palma (Sta. Creu) carpintero de ribera
Margalida Rosselló casada Bartomeu Horrach Totxo 1793-00-00
Ramon Horrach Rosselló soltero 1813-00-00
Illeta 214 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Ginard Duran viuda 1766-00-00
Illeta 214 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Antoni Simó Sorà viudo 1784-00-00 Oficial del catastro
Jaume Simó soltero 1803-00-00
Catalina Simó soltera 1812-00-00
Illeta 214 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Oliver soltera 1783-00-00
Illeta 214 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Sancho viuda 1768-00-00
Manuela Sancho viuda 1766-00-00
Catalina Sancho viuda 1764-00-00
Illeta 214 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jordi Orbeta Goicoechea viudo 1767-00-00 marinero
Josep Orbeta Salom soltero 1800-12-12 Palma (Sta. Creu) marinero
Maria Agustina Orbeta Salom soltera 1804-00-00