Pobladors de la illeta 212 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment va passar a ser la illeta 210

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576. Del Pou.
1685. De devant Sant Pere, qui comprén fins a los quatre cantons.
1797. De frente a la iglesia de San Pedro.
1811. De frente el portal del oratorio de San Pedro.
1831. De delante de San Pedro.
1851. Esta manzana tiene una parte frente al Oratorio de San Pedro del Puig
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 212 ant.—Frentee la iglesia de San Pedro.
» 210 ref.—Frente el portal del oratorio de San Pedro.
La circuyen: Calle de San Pedro. De la Pólvora.De la Olivera: y de Pescadores, antes de Ca na Metje.
Font: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: Tomo IX Año XVIII Número 268 - 1902 julio 1
En la imatge de Google Maps podem veure el cantó on possiblemen es trobava la taverna Can Toni Pau.

La imatge correspon al Carreró de la mestra segons la seu del cadastre.
Illeta 212 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Vadell Marimon casado Joana Aïna Mataró 1782-00-00 marinero
Joana Aïna Mataró casada Francesc Vadell Marimon 1786-00-00
Francisca Vadell Mataró soltera 1811-00-00
Joana Vadell Mataró soltera 1813-00-00
Catalina Vadell Mataró soltera 1816-00-00
Illeta 212 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gerònia Prats soltera 1772-00-00
Francisca Prats soltera 1791-00-00
Illeta 212 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Apol·lònia Roca viuda 1756-00-00
Isabel Vadell Roca soltera 1784-00-00
Tomasa Vadell Roca soltera 1792-00-00
Miquel Vadell Roca soltero 1800-00-00 marinero
Illeta 212 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastià Palmer casado Catalina Català 1767-00-00 serrador
Catalina Català Ferrà casada Sebastià Palmer 1792-00-00 Palma (Sta. Creu)
Miquel Palmer Català soltero 1802-00-00 serrador
Catalina Palmer Català soltera 1803-00-00
Illeta 212 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Alemany viuda 1766-00-00
Antoni Rosselló Borràs casado Francisca Maria Sitjar Alemany 1780-08-05 Palma (Sta. Creu) marinero
Francisca Maria Sitjar Alemany casada Antoni Rosselló Borràs 1786-00-00
Andreu Rosselló Sitjar soltero 1810-00-00 Palma (Sta. Creu)
Gabriel Rosselló Sitjar soltero 1803-09-25 Palma (Sta. Creu)
Joan Antoni Rosselló Sitjar soltero 1815-00-00 Palma (Sta. Creu)
Illeta 212 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Serra casado Catalina Jorqueres 1771-00-00 sillero
Catalina Jorqueres casada Francesc Serra 1774-00-00
Josep Serra Jorqueres soltero 1804-00-00
Pere Serra Jorqueres soltero 1806-00-00
Rita Serra Jorqueres soltera 1808-00-00
Joana Serra Jorqueres soltera 1809-00-00
Antònia Serra Jorqueres soltera 1811-00-00
Francesc Serra Jorqueres soltero 1814-00-00
Illeta 212 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Maria Moranta soltera 1790-00-00
Illeta 212 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Declara casado Mariana Cabrisas 1766-00-00 carpintero de ribera
Mariana Cabrisas casada Josep Declara 1774-00-00
Doménec Declara Cabrisas soltero 1797-00-00 carpintero de ribera
Antoni Declara Cabrisas soltero 1800-00-00 carpintero de ribera
Josep Declara Cabrisas soltero 1804-00-00
Illeta 212 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 212 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Salvà casado Rosa Verger Estarelles 1766-00-00 jornalero
Rosa Verger Estarelles casada Bartomeu Salvà 1768-00-00
Gabriel Salvà Verger soltero 1797-00-00
Bartomeu Salvà Verger soltero 1802-00-00 marinero
Miquel Salvà Verger soltero 1804-00-00 marinero
Onofre Salvà soltero 1784-00-00 soldado
Illeta 212 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Noguera casado Catalina Arnau 1789-00-00 librero
Catalina Arnau casada Antoni Noguera 1792-00-00
Illeta 212 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Andreu Coll casado Àgueda Tomàs 1766-00-00 marinero
Àgueda Tomàs casada Andreu Coll 1776-00-00
Maria Coll Tomàs soltera 1816-00-00
Illeta 212 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Zanoguera Salvà casado Joana Maria Macari 1760-00-00 marinero
Joana Maria Macari casada Josep Zanoguera 1766-00-00
Sebastià Zanoguera Macari soltero 1798-00-00 marinero
Agustí Zanoguera Macari soltero 1801-00-00 marinero
Josep Zanoguera Macari soltero 1808-00-00
Illeta 212 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Valent casado Àngela Zanoguera 1790-00-00 marinero
Àngela Zanoguera casada Antoni Valent 1795-00-00
Illeta 212 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Maria Llinàs Contestí soltera 1756-00-00
Illeta 212 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un sargento
Illeta 212 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jordi Carbonell Moner casado Joana Maria Fleixes Espases 1766-00-00 Calvià serrador
Joana Maria Fleixes Espases casada Jordi Carbonell Moner 1771-00-00 Terme de Sta. Creu
Margalida Carbonell Fleixes soltera 1800-00-00
Gabriel Carbonell Fleixes soltero 1800-09-08 Palma (Sta. Creu)
Llorença Carbonell Fleixes soltera 1803-03-04 Palma (Sta. Creu)
Antònia Carbonell Fleixes soltera 1808-00-00
Jordi Carbonell Fleixes soltero 1810-00-00
Maria Josepa Carbonell Fleixes soltera 1811-00-00
Illeta 212 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Geroni Beltran casado Antònia Prats Rosselló 1747-00-00 carpintero de ribera
Antònia Prats Rosselló casada Geroni Beltran 1756-00-00 Eivissa
Rafel Beltran Prats casado Catalina Móra 1795-00-00 carpintero de ribera
Catalina Móra casada Rafel Beltran Prats 1796-00-00
Geroni Beltran Móra soltero 1816-00-00
Illeta 212 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Bennàssar Bover casado Antònia Ribes Llinàs 1791-00-00 marinero
Antònia Ribes Llinàs casada Jaume Bennàssar Bover 1790-00-00
Catalina Bennàssar Ribes soltera 1813-00-00
Onofre Bennàssar Ribes soltero 1815-00-00
Illeta 212 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Colom Alorda viuda 1760-00-00
Illeta 212 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Moner casado Josepa Ferrer 1783-00-00 calafate
Josepa Ferrer casada Gabriel Moner 1792-00-00
Antònia Moner Ferrer soltera 1811-00-00
Clara Moner Ferrer soltera 1813-00-00
Josepa Moner Ferrer soltera 1816-00-00
Illeta 212 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isabel Campins Llompart viuda 1758-00-00
Illeta 212 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pau Mas Sobirats casado Maria Canals Coll 1770-00-00 marinero
Maria Canals Coll casada Pau Mas Sobirats 1784-00-00
Pau Mas Canals soltero 1807-00-00
Pere Antoni Mas Canals soltero 1809-00-00
Illeta 212 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Canals Camarillas viuda 1756-00-00
Vicenta Bonells Canals soltera 1792-00-00
Illeta 212 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un soldado
Illeta 212 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Tomàs Marcelo Sánchez Lorenzo casado Margalida Mataró 1768-00-00 Torrejón de Ardós maestro
Margalida Mataró Arades casada Tomàs Marcelo Sánchez Lorenzo 1785-00-00
Maria del Carme Marcelo Sánchez Mataró soltera 1800-00-00
Tomàs Marcelo Sánchez Mataró soltero 1802-07-17 Palma (Sta. Creu)
Isabel Maria Marcelo Sánchez Mataró soltera 1804-11-01 Palma (Sta. Creu)
Pere Antoni Marcelo Sánchez Mataró soltero 1807-00-00 Palma (Sta. Creu)
Joana Aïna Marcelo Sánchez Mataró soltera 1809-00-00 Palma (Sta. Creu)
Maria Dolors Marcelo Sánchez Mataró soltera 1812-00-00 Palma (Sta. Creu)
Miquel Ignasi Marcelo Sánchez Mataró soltero 1816-00-00 Palma (Sta. Creu)
Illeta 212 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Llull Bernat casado Francisca Munar 1783-00-00 marinero
Francisca Munar Colom casada Francesc Llull Bernat 1791-00-00
Isabel Llull Munar soltera 1812-00-00
Miquel Llull Munar soltero 1814-00-00
Antònia Llull Munar soltera 1816-00-00
Illeta 212 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 212 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un soldado