Pobladors de la illeta 211 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment va passar a ser la illeta 209

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576. D'En Bernat Muntañola.
1685. De las casas de Maria Ana Cardell.
1797. De la taverna de Ca'n Toni Pau.
1811. De junto al horno de la Olivera.
1831. De Ca'n Toni Pau.
1851. De la casa taberna llamada Ca'n Toni Pau en la plazuela de s'Olivera des Puig
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 211 ant. — Taverna de Can Toni Pau.
» 209 ref.—Illeta de Can Toni Pau.
La circuyen: Calle de la Pólvora. De la Olivera: Calle Corta: y Plaza de Santa Catalina. La referida taberna está en la esquina de la calle de la Pólvora y de la Olivera, llamada también Carrer ample del Puig.
Font: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: Tomo IX Año XVIII Número 268 - 1902 julio 1
En la imatge de Google Maps podem veure el cantó on possiblemen es trobava la taverna Can Toni Pau.

Illeta 211 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un soldado
Illeta 211 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Bestard casado Antònia Oliver Gelabert 1774-00-00 zapatero
Antònia Oliver Gelabert casada Miquel Bestard 1774-00-00
Bernat Bestard Oliver soltero 1816-00-00
Margalida Gelabert viuda 1756-00-00
Illeta 211 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Ventura casado Margalida Pieras 1788-00-00
Margalida Pieras casada Josep Ventura 1796-00-00
Maria Josepa Ventura Pieras soltera 1815-00-00
Illeta 211 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un oficial
Illeta 211 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Pau Terrassa Fornés casado Margalida Juan Cardell 1765-00-00 Esporles tabernero
Margalida Juan Cardell casada Antoni Pau Terrassa Fornés 1767-00-00 Palma (Sta. Creu)
Bartomeu Terrassa Juan soltero 1795-00-00 marinero
Catalina Terrassa Juan soltera 1797-01-01 Palma (Sta. Creu)
Margalida Terrassa Juan soltera 1800-09-09 Palma (Sta. Creu)
Onofre Terrassa Juan soltero 1804-02-24 Palma (Sta. Creu)
Antoni Pau Terrassa Juan soltero 1810-00-00
Antònia Maria Terrassa Juan soltera 1813-00-00
Illeta 211 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Negre casado Joana Maria Pieras 1780-00-00
Joana Maria Pieras casada Bartomeu Negre 1788-00-00