Pobladors de la illeta 209 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment va passar a ser la illeta 207

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1685. Del Forn del Puig de Sante Creu.
1797. Del Horno de la Olivera.
1811. Del Horno de la Olivera, calle dels Bous.
1831. De la Calle Gran del Puig.
1851. Del Horno llamado es Forn de S'Olivera a espaldas de Santa Cruz.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 209 ant.—Horno de la Olivera.
» 207 ref.—Calle Grande del Puig.
La circuyen: Calle de la Olivera. De Bueyes: y calle Corta. Dicho horno está en la calle de la Olivera n.° 54.

Font: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: Tomo IX Año XVIII Número 268 - 1902 julio 1
En la imatge de la dreta, publicada per FAM podem veure el carrer del Forn de l'Olivera a mitjans del segle XX.

Illeta 209 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Pons Moragues viuda 1756-00-00
Antònia Comes Pons viuda 1771-00-00
Catalina Martorell Comes soltera 1805-10-20 Palma (Sta. Creu)
Miquel Martorell Comes soltero 1811-00-00
Antònia Martorell Comes soltera 1814-00-00
Illeta 209 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Macià Orell casado Margalida Noguera 1776-00-00 marinero
Margalida Noguera casada Macià Orell 1787-00-00
Joana Maria Orell Noguera soltera 1808-00-00
Margalida Orell Noguera soltera 1814-00-00
Illeta 209 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Petit viudo 1750-00-00 marinero
Pere Joan Petit Zanoguera casado Magdalena Siurana Serra 1784-00-00 carpintero de ribera
Magdalena Siurana Serra casada Pere Joan Petit Zanoguera 1791-00-00
Joan Petit Siurana soltero 1814-00-00
Maria Petit Siurana soltera 1815-00-00
Illeta 209 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Aïna Deyà viuda 1756-00-00
Gertrudis Cirerol Deyà soltera 1797-00-00
Illeta 209 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Roca Bauzà casado Antònia Palmer Ferrer 1761-00-00 marinero
Antònia Palmer Ferrer casada Pere Joan Roca Bauzà 1775-00-00 Palma (Sta. Creu)
Antònia Roca Palmer soltera 1804-00-00
Jaume Roca Palmer soltero 1806-00-00 marinero
Nicolau Roca Palmer soltero 1809-00-00
Illeta 209 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Mas Rusi viuda 1770-00-00 Palma
Joan Duran Mas soltero 1803-00-00
Josep Duran Mas soltero 1807-00-00
Andreu Duran Mas soltero 1811-00-00
Illeta 209 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Serra Banús casado Isabel Ferrer Copula 1750-00-00 Palma (Sta. Creu) marinero
Isabel Ferrer Copula casada Miquel Serra Banús 1756-00-00
Isabel Serra Ferrer soltera 1797-00-00
Agustí Ballester casado Margalida Serra Ferrer 1790-00-00 marinero
Margalida Serra Ferrer casada Agustí Ballester 1793-00-00
Miquel Ballester Serra soltero 1809-00-00
Agustí Ballester Serra soltero 1811-00-00
Josep Ballester Serra soltero 1815-00-00
Illeta 209 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Valent Figueres viuda 1762-00-00 Arrabal
Bartomeu Sampol Valent soltero 1791-00-00 marinero
Illeta 209 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Valent Alorda casado Margalida Petit Massanet 1771-00-00 marinero
Margalida Petit Massanet casada Bartomeu Valent Alorda 1776-00-00
Joan Valent Petit soltero 1808-00-00
Rafel Valent Petit soltero 1810-00-00
Bartomeu Valent Petit soltero 1813-00-00
Illeta 209 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isabel Bauzà viuda 1756-00-00
Antoni Font casado Maria Pérez 1784-00-00
Maria Pérez casada Antoni Font 1790-00-00
Bartomeu Font Pérez soltero 1811-00-00
Illeta 209 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Jaume Catany viuda 1762-00-00
Bartomeu Pastor Jaume soltero 1796-00-00 marinero
Illeta 209 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Elionor Bonet viuda 1762-00-00
Jaume Llull Bernat casado Francisca Ballester Regul 1770-00-00 marinero
Francisca Ballester Real casada Jaume Llull Bernat 1783-00-00
Antoni Llull Ballester soltero 1806-00-00
Miquel Llull Ballester soltero 1805-01-18 Palma (Sta. Creu)
Illeta 209 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Antoni Ferrer casado Antònia Serra Martorell 1771-00-00 marinero
Antònia Maria Serra Martorell casada Pere Antoni Ferrer 1788-00-00 Palma (Sta. Creu)
Illeta 209 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isabel Pol viuda 1756-00-00
Pere Josep Tomàs Pol soltero 1774-00-00 marinero
Melcior Tomàs Pol soltero 1784-00-00 marinero
Jaume Tomàs Pol soltero 1790-00-00 marinero
Illeta 209 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Horrach casado Francisca Veny 1760-00-00 marinero
Francisca Veny casada Pere Horrach 1768-00-00
Pere Antoni Horrach Veny soltero 1797-00-00 marinero
Maria Josepa Horrach Veny 1798-00-00
Francisca Horrach Veny 1801-00-00
Illeta 209 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Cardell casado Isabel Barceló 1791-00-00 zapatero
Isabel Barceló casada Miquel Cardell 1796-00-00
Bernat Cardell Barceló soltero 1814-00-00
Illeta 209 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Bil Quetgles casado Antònia Ferrer Mayol 1761-00-00