Pobladors de la illeta 208 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment va passar a ser la illeta 206

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1685. De devant el porxo de Santa Creu.
1797. De frente el portal mayor de Santa Cruz.
1811. De delante el portal mayor de Santa Cruz.
1831. De frente al portal mayor de Santa Cruz.
1851. Esta manzana tiene un ángulo frente al portal mayor de Santa Cruz.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 208 ant.—Frente el Portal mayor de Santa Cruz.
» 206 ref.—Frente el Portal mayor de Santa Cruz. La circuyen: Plaza de Santa Catalina. De Bueyes. y de la Olivera.

Font: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: Tomo IX Año XVIII Número 268 - 1902 julio 1

Illeta 208 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Quetgles Juan casado Antònia Maria Mateu Morey 1778-00-00 Bunyola marinero
Antònia Maria Mateu Morey casada Miquel Quetgles Juan 1780-00-00 Palma
Illeta 208 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Fornó Sitges viuda 1766-00-00
Pere Josep Palou Fornó soltero 1792-00-00 marinero
Margalida Palou Fornó soltera 1795-00-00
Illeta 208 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Aïna Massanet viuda 1736-00-00
Antoni Rosselló Massanet soltero 1778-00-00 marinero
Illeta 208 Casa nº 3b
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Pasqual soltero 1802-00-00 marinero
Illeta 208 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Capó Bas casado Catalina Pons Martorfell 1736-00-00 zapatero
Catalina Pons Maartorell casada Joan Capó Bas 1771-00-00 Mancor
Nicolau Capó Pons soltero 1803-00-00 zapatero
Teresa Capó Pons soltera 1800-00-00
Illeta 208 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Alemany Vidal casado Catalina Ripoll Sastre 1777-00-00 albañil
Catalina Ripoll Sastre casada Gabriel Alemany Vidal 1780-00-00
Maria Alemany Ripoll soltera 1804-09-04 Palma (Sta. Creu)
Catalina Alemany Ripoll soltera 1807-04-11 Palma (Sta. Creu)
Illeta 208 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Salvà Font viuda 1760-00-00 Terme de Sta. Creu
Maria Aïna Ferragut Salvà soltera 1792-00-00
Illeta 208 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Escarrer Cardell casado Catalina Sitjar 1770-00-00 Porreres tabernero
Catalina Sitjar casada Mateu Escarrer Cardell 1788-00-00
Mateu Escarrer Sitjar soltero 1804-00-00
Antoni Escarrer Sitjar soltero 1810-00-00
Illeta 208 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Cànoves Vilanova viudo 1736-00-00 Pollença marinero
Catalina Cànoves Esteva soltera 1785-00-00
Joana Aïna Cànoves Esteva viuda 1771-00-00
Antoni Sitges Cànoves soltero 1794-00-00 carpintero
Joan Baptista Sitges Cànoves soltero 1801-08-22 Palma (Sta. Creu)
Illeta 208 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Sureda Ripoll casado Margalida Palou 1787-00-00
Margalida Palou casada Antoni Sureda Ripoll 1794-00-00
Magdalena Sureda Palou soltera 1813-00-00
Antoni Sureda Palou soltero 1816-00-00
Illeta 208 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Vicenç Puerto López casado 1769-00-00 Albarrasí dependiente
Catalina Creus Amengual casada 1788-00-00
Vicenç Puerto Creus soltero 1815-00-00
Illeta 208 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Oliver casado 1750-00-00 marinero
Antònia Copula casada 1748-00-00