Pobladors de la illeta 198 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada amb el número 197


Font de la imatge: Palma de Mallorca. Planos de población. 1644 (1978) La ciutat de Mallorca / Ab. Antonio Garau, Presbytero et Mathematico ; Ant. Company fecit, et excudit. Escala [ca. 1:4.000]. (E 2°37'51"-E 2°40'04"/N 39°35'08"-N 39°33'25")
Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, [Madrid], 1978
Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta estava marcada anteriorment amb el número 198 i va rebre els següents noms al llarg dels segles.
En el Tall per a una armada contra corsaris de 1449, l'autor identifica aquesta illeta amb el nom de Illa de la Longa de Sant Feliu. En el Manzanario de 1521 únicament es relacionen les illetes habitades pels agermanats i Zforteza identifica aquesta illeta amb la que rebia el nom de De la Lonja de Sant Feliu. Als illetaris següents també està ja plenament identificada:
1576. De Sant Feliu.
1685. De la iglesia de Sant Feliu.
1797. De casa Billó.
1811. Del Marqués de Sollerich.
1831. De frente al portal mayor de San Cayetano. De casa don Fausto Morell.
1851. De la casa del señor don Fausto Morell, frente a la iglesia de San Cayetano.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 198 ant.—Casa de Billón.
» 197 ref.—Frente el portal mayor de San Cayetano. Casa de D. Fausto Morell.
La circuyen: Calle de San Felio. Plaza de la Constitución. Calle de Cifre: y de San Cayetano. En esta calle, núms. 16 y 22, están las dos casas antes citadas.

En la Llistes dels homes de 16 a 65 anys de la parròquia de Santa Creu pulicada en la webb de l'Arxiu Municipa, aquesta illeta apareix amb el nom de Illeta de Don Antoni Dameto.
Font: Arxiu Municipal de Palma: Llistes dels homes de 16 a 65 anys de la parròquia de Santa Creu . FP_301-10

En el Alistamiento y relación de los vecinos de la Parroquia de Sta Cruz executado en el mes de Noviembre de 1776 con asistencia del M. Iltre Sr Gerónimo Alemany Regidor Perpetio de la Ciudad de Palma por mo Matheo Estade Nottº. aquesta illeta reb el nom de Sant Feliu.
Font: Arxiu Municipal de Palma: Allistament general de Palma (illetari). Palma i terme, parròquies de l'Almudaina, Santa Eulàlia, Santa Creu, Sant Miquel i Sant Jaume. LN_2079-1. La parròquia de Santa Creu la trobam a partir de la pàgina 185 de la digitalització.

Actualment, la illeta es trobaria aproximadament emmarcada pel Born, el carrer de San Feliu, el carrer de Sant Gaietà i el carrer de Can Cifre.
Segons aquest cens, habitaven la illeta 71 persones.

Illeta 198 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Costant Delmàs casado Magdalena Florit Rosselló 1766-00-00 Marsella criado
Magdalena Florit Rosselló casada Josep Constant Delmàs 1780-00-00
Francesc Costant Florit soltero 1807-00-00
Maria Antònia Costant Florit soltera 1807-09-25 Palma (Sta. Creu)
Nicolau Costant Florit soltero 1803-12-19
Joan Costant Florit soltero 1812-08-26
Antònia Rosselló viuda 1736-00-00
Illeta 198 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Geroni Morell Bordils casado Dionísia Moragues Comelles 1759-00-00 Palma hacendado
Dionísia Moragues Comelles casada Geroni Morell Bordils 1779-00-00
Faust Morell Moragues soltero 1802-01-28 Palma
Pere Alós soltero 1786-00-00 prebístero
Catalina Bauzà viuda 1765-00-00 Valldemossa criada
Catalina Nicolau soltera 1785-00-00 criada
Joana Salom soltera 1778-00-00 criada
Joana Dicho soltera 1786-00-00 Algecires criada
Illeta 198 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ramon Estarelles casado Maria Oliver 1773-00-00 criado
Antònia Oliver Estaràs casada Ramon Estarelles 1771-00-00 Palma (Sta. Creu)
Joan Estarelles Oliver soltero 1806-00-00
Catalina Estarelles Oliver soltera 1809-00-00
Miquel Estarelles Oliver soltero 1812-00-00
Ramon Estarelles Oliver soltero 1814-00-00
Joan Estarelles Oliver soltero 1816-00-00
Illeta 198 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Nicolau Pont de la Terra viuda 1756-00-00
Catalina Roca Nicolau viuda 1766-00-00
Francisca Roca Nicolau soltera 1776-00-00
Illeta 198 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isabel Sureda Verí viuda 1755-00-00 Palma
Antoni Dameto Sureda soltero 1773-00-00 noble
Doménec Homar soltero 1795-00-00 criado
Joan Servera soltero 1793-00-00 criado
Joana Aïna Frau Canyelles viuda 1762-00-00 Marratxí criada
Joana Esteva soltera 1792-00-00 criada
Margalida Sureda viuda 1782-00-00 criada
Maria Figuera soltera 1795-00-00 criada
Illeta 198 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Marià Conrado Flor casado Elionor Berard Pont i Vich 1757-00-00 Palma militar
Elionor Berard Pont i Vich casada Marià Conrado Flor 1775-00-00
Aïna Conrado Santandreu soltera 1786-00-00 Palma
Joana Conrado Berard soltera 1797-00-00
Jaume Conrado Berard soltero 1799-07-19 Palma
Elionor Conrado Berard soltera 1802-00-00
Geroni Conrado Berard soltero 1804-09-30 Palma (Sta. Creu)
Marià Conrado Berard soltero 1808-00-00
Francesc Conrado Berard soltero 1811-00-00
Maria Josepa Conrado Berard soltera 1814-00-00
Sebastià Adrover soltero 1795-00-00 criado
Maria Aïna Pizà soltera 1794-00-00 criada
Maria Tous Salom soltera 1800-11-03 Palma (Sta. Creu) criada
Joana Esteva viuda 1776-00-00 criada
Catalina Ferrer soltera 1786-00-00 criada
Catalina Ordines soltera 1800-00-00 criada
Illeta 198 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Palmer casado Catalina Castelló 1766-00-00 criado
Catalina Castelló casada Miquel Palmer 1768-00-00
Pere Palmer Castelló soltero 1807-00-00
Maria Palmer Castelló soltera 1808-00-00
Illeta 198 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Maria Billón Parets casado Maria Francisca Bauzà Téllez 1784-00-00 hacendado
Maria Francisca Bauzà Téllez casada Josep Maria Billón Parets 1785-00-00
Joan Billón Bauzà soltero 1803-12-29 Palma (Sta. Creu)
Josep Billón Bauzà soltero 1805-05-12 Palma (Sta. Creu)
Maria Margalida Billón Bauzà soltera 1806-06-13 Palma (Sta. Creu)
Bartomeu Billón Bauzà soltero 1811-00-00
Maria Teresa Billón Bauzà soltera 1813-00-00
Blai Billón Bauzà soltero 1815-00-00
Joana Alemany viuda 1765-00-00 criada
Bàrbara Ventayol Truyols viuda 1755-00-00 criada
Josepa Morro Morey soltera 1800-03-06 criada
Josepa Despuig soltera 1796-00-00 criada
Illeta 198 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Desbrull Boïl de Arenós soltero 1745-02-19 Palma (Sta. Creu)
Josep Desbrull Boïl de Arenós soltero 1753-09-03 Palma (Sta. Creu)
Miquel Parets soltero 1786-00-00 criado
Gabriel Rotger soltero 1795-00-00 criado
Margalida Nadal casada 1746-00-00 criada
Francisca Beltran soltera 1770-00-00 criada