Pobladors de la illeta 197 de Santa Creu en 1816

Posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada amb el número 196


Font de la imatge: Palma de Mallorca. Planos de población. 1644 (1978) La ciutat de Mallorca / Ab. Antonio Garau, Presbytero et Mathematico ; Ant. Company fecit, et excudit. Escala [ca. 1:4.000]. (E 2°37'51"-E 2°40'04"/N 39°35'08"-N 39°33'25")
Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, [Madrid], 1978
En el cantó corresponent a l'encreuament dels carrers de Sant Feliu i de la Pau es por veure representada la Font de Santa Creu. En aquesta imatge també podem observar com encara no estava construïda l'església de Sant Gaietà. https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023521.html

Can BellotoSegons Diego Zaforteza, aquesta illeta estava marcada anteriorment amb el número 197 i va rebre els següents noms al llarg dels segles.
En el Tall per a una armada contra corsaris de 1449, l'autor identifica aquesta illeta amb l'anomenada Longa de Sant Feliu. En el Manzanario de 1521 únicament es relacionen les illetes habitades pels agermanats i la identifica amb l'anomenada com a De la Llotja de Sant Feliu. Als illetaris següents si està ja plenament identificada:
1576. De la font de Santa Creu.
1685. De la font de Santa Creu.
1797. De la iglesia de San Cayetano.
1811. De San Cayetano.
1831. De San Cayetano..
1851. De la iglesia de San Cayetano.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 197 ant.— San Cayetano.
» 196 ref.— Iglesia de San Cayetano.
La circuyen: Calle de San Cayetano. De San Felio. De la Paz: y de Zagranada. En el cruce de las calles de San Felio y de la Paz habia un oratorio dedicado í la Virgen de esta advocación.

Actualment, la illeta està emmarcada pels carrers de Sant Gaietà, de Sant Feliu, de la Pau i de Can Granada.
Imatge:Joan Gené en Wikimedia, CC BY-SA 3.0, Can Belloto
Aquesta casa, per les cares representades en la seva façana va donar nom al carrer de Sant Feliu que es coneixia popularment com el carrer de les Carasses.

En aquest cens no apareixen llistades les portes 1 i 2 que pertanyen a l'església de Sant Gaietà.
L'any 1816, segons aquest cens, habitaven aquesta illeta 174 persones

Illeta 197 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Ferrer casado Joana Podera Ballester 1782-00-00 zapatero
Joana Podera Ballester casada Joan Ferrer 1784-00-00
Joana Ferrer Podera soltera 1805-00-00
Maties Ferrer Podera soltero 1808-00-00
Joan Ferrer Podera soltero 1811-00-00
Josepa Ferrer Podera soltera 1811-00-00
Pràxedes Ballester viuda 1764-00-00
Illeta 197 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep González Muntaner casado Maria Josepa Mas Cabot 1771-00-00 Palma oficial de correos
Maria Josepa Mas Cabot casada Josep González 1768-00-00 Palma
Estanislau González Mas soltero 1802-05-20 Palma (Sta. Creu)
Gabriel Llull soltero 1794-00-00 criado
Maria Ripoll Bujosa soltera 1748-00-00 criada
Gertrudis Palou fadrina 1756-00-00 Palma criada
Joana Maria Alemany Expósita viuda soltera 1754-00-00 Palma criada
Illeta 197 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Gomila Portell viuda Francesc Gradolí Real 1761-00-00
Onofre Gradolí Gomila soltero 1788-06-03 Palma (Sta. Creu) médico
Isabel Vidal soltera 1800-00-00 criada
Gabriel Palmer casado Joana Canals 1791-00-00 criado
Joana Canals casada Gabriel Palmer 1791-00-00
Illeta 197 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Manel Pagès casado Rosa Pagès 1779-00-00 hornero
Rosa Pagès casada Manel Pagès 1779-00-00
Manel Pagès Pagès soltero 1801-00-00 hornero
Maria Pagès Pagès soltera 1803-00-00
Bartomeu Pagès Pagès soltero 1804-00-00
Joan Pagès Pagès soltero 1806-00-00
Antònia Pagès Pagès soltera 1809-00-00
Teresa Pagès Pagès soltera 1816-00-00
Illeta 197 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Estades Vives soltera 1766-00-00 Palma
Valentina Simó Vives soltera 1796-02-14 Palma (Sta. Creu)
Illeta 197 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Vich casado Esperança Calafell 1765-00-00 pagès
Esperança Calafell casada Joan Vich 1772-00-00
Antònia Gelabert soltera 1798-00-00
Illeta 197 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nicolás Frangopulo casado 1775-00-00 cònsol otomà
Lucas Máximo casado 1766-00-00
Miquel Frangopulo soltero 1797-00-00
Felipe Fornarachi soltero 1794-00-00
Maria Inca soltera 1786-00-00 criada
Illeta 197 Casa nº 14a
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan de Medina casado Joana Aguallo 1756-00-00 comerciante
Joana Aguallo casada Joan de Medina 1757-00-00
Josep Medina Aguallo soltero 1795-00-00 comerciante
Teresa Medina Aguallo soltera 1799-00-00
Francesc Fuentes soltero 1788-00-00 criado
Illeta 197 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Elisea Belloto Brias viuda 1756-00-00 Palma
Pere Josep Alemany soltero 1788-00-00 capellán
Margalida Corta viuda 1778-00-00 criada
Francisca Rubí soltera 1795-00-00 criada
Illeta 197 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Cosme Frau Balaguer casado Catalina Oliver 1756-00-00 Puigpunyent
Catalina Oliver Martorell casada Cosme Frau 1765-03-30 Palma (Sant Nicolau)
Francisca Frau soltera 1796-00-00
Gabriel Llompart Perelló soltero 1779-00-00 Llubí criado
Joana Garau soltera 1792-00-00 criada
Illeta 197 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jordi Vidal Boscana casado Joana Rigo 1748-00-00 Puigpunyent zapatero
Joana Rigo casada Jordi Vidal Boscana 1748-00-00
Marià Vidal Rigo soltero 1792-00-00 Palma (Sta. Creu)
Illeta 197 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Magri Cerdó casado Francisca Vanrell Torres 1784-00-00 tendero
Francisca Vanrell Torres casada Francesc Magri Cerdó 1790-00-00
Paula Magri Vanrell soltera 1807-01-25 Palma (Sta. Creu)
Teresa Magri Vanrell soltera 1809-12-08 Palma (Sta. Creu)
Francesc Magri Vanrell soltero 1813-06-04 Palma (Sta. Creu)
Teresa Maria Magri Vanrell soltera 1816-00-00
Gerònia Rosselló Cardell viuda 1736-00-00
Illeta 197 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Baptista Alemany casado Maria Montblanc 1740-00-00
Maria Montblanc casada Joan Baptista Alemany 1744-00-00
Illeta 197 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Mayer viuda 1776-00-00
Maria Villamil Mayer soltera 1801-00-00
Margalida Villamil Mayer soltera 1805-00-00
Maria Villamil Mayer soltera 1807-00-00
Francisca Villamil Mayer soltera 1809-00-00
Gertrudis Rullan viuda 1776-00-00
Illeta 197 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Teresa Llinàs Falconer viuda 1776-00-00
Maria Serra Llinàs soltera 1797-00-00
Joan Serra Llinàs soltero 1803-00-00
Catalina Serra Llinàs soltera 1805-01-05
Bartomeu Serra Llinàs soltero 1808-09-22
Illeta 197 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Josep Oliver Sastre casado Maria Rigo Muntaner 1778-00-00 tendero
Maria Rigo Muntaner casada Pere Josep Oliver 1780-00-00
Isabel Oliver Rigo soltera 1802-01-11 Palma (Sta. Creu)
Sebastià Oliver Rigo soltero 1806-00-00
Maria Agnès Oliver Rigo soltera 1810-00-00
Maria Joaquina Oliver Rigo soltera 1813-00-00
Gerònia Oliver Rigo soltera 1816-00-00
Sebastiana Expósita soltera 1796-00-00 criada
Illeta 197 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Sancho Bernat viuda 1764-00-00
Catalina Amengual Sancho soltera 1792-00-00
Maria Amengual Sancho soltera 1794-00-00
Illeta 197 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gertrudis Prats casada 1781-00-00
Illeta 197 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Mayol casado Catalina Jaume 1794-00-00 sargento urbano
Catalina Jaume casada Rafel Mayol 1792-00-00
Francisca Mayol Jaume soltera 1816-00-00
Illeta 197 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Oliver Martorell viuda 1768-00-00
Joan Ignasi Villaverde Oliver soltero 1788-03-17 Palma (Sta. Creu) Distdor del provincial de Mallorca
Antoni Villaverde Oliver soltero 1797-00-00 Meritorio
Maria Coques soltera 1803-00-00
Francisca Juan soltera 1794-00-00 criada
Illeta 197 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Guillem Crespí Serra casado Joana Perelló ONeill 1734-00-00 Sa Pobla criado
Joana Perelló ONeill casada Guillem Crespí Serra 1772-00-00 Inca
Josepa Crespí Perelló soltera 1801-00-00
Joan Crespí Perelló soltero 1814-00-00
Illeta 197 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gertrudis Conrado Flor viuda 1752-00-00 Palma
Miquela Creus Payeras viuda 1781-00-00 criada
Margalida Vich soltera 1795-00-00 criada
Illeta 197 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Martorell Garriga casado Joana Aïna Bordoy 1797-00-00 Palma jabonero
Joana Aïna Bordoy casada Miquel Martorell Garriga 1797-00-00 Palma
Illeta 197 Casa s/n a
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Dídac Ochando Ramírez casado Maria Oras 1766-00-00
Maria Oras casada Dídac Ochando Ramírez 1781-00-00
Antònia Orchinas soltera 1800-00-00 criada
Illeta 197 Casa s/n b
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gerònia Verger Pujol viuda
Joan Xamena Verger soltero 1782-01-06 Palma (Sta. Eulàlia) prebístero
Bartomeu Rotger soltero criado
Illeta 197 Casa s/n c
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Palomera Arnusca casado Maria Vicens Adrover 1772-00-00 Polònia sillero
Maria Vicens Adrover casada Joan Palomera Arnusca 1783-00-00 Felanitx
Joan Palomera Vicens soltero 1806-10-10 Palma (Sta. Creu)
Francisca Palomera Vicens soltera 1811-09-25 Palma (Sta. Creu)
Margalida Palomera Vicens soltera 1814-00-00
Joana Maria Palomera Vicens soltera 1816-00-00
Illeta 197 Casa s/n d
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Maria Grasol viuda 1756-00-00
Illeta 197 Casa s/n e
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gertrudis March viuda 1774-00-00
Catalina Nadal viuda 1748-00-00
Illeta 197 Casa s/n f
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josepa Mascali soltera 1772-00-00
Illeta 197 Casa s/n g
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Montserrat viuda 1764-00-00
Jaume Provençal Montserrat soltero 1794-00-00 tejedor
Illeta 197 Casa s/n h
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Ferrer Lladó casado Francisca Bonafè Amorós 1791-00-00 peluquero
Francisca Bonafè Amorós casada Gabriel Ferrer Lladó 1791-00-00
Margalida Ferrer Bonafè soltera 1810-00-00
Josep Ferrer Bonafè soltero 1813-00-00
Maria Ferrer Bonafè soltera 1814-00-00
Carles Ferrer Bonafè soltero 1816-00-00
Antònia Algaida soltera 1803-00-00 criada
Illeta 197 Casa s/n i
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Aïna Sabater Llompart viuda 1772-00-00
Catalina Maria Obrador Sabater soltera 1795-00-00
Illeta 197 Casa s/n j
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Maria Lladó Nadal casada Guillem Ballester 1776-00-00
Maria Ballester Lladó soltera 1801-00-00
Illeta 197 Casa s/n k
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Ripoll Perelló casado Beatriu Sitjar 1770-04-28 Palma (Sta. Creu) zapatero
Beatriu Sitjar casada Antoni Ripoll Perelló 1779-00-00
Mateu Ripoll Sitjar soltero 1801-00-00
Martina Ripoll Sitjar soltera 1805-00-00
Bàrbara Ripoll Sitjar soltera 1810-00-00
Miquel Ripoll Sitjar soltero 1813-00-00
Antoni Ripoll Sitjar soltero 1814-00-00
Illeta 197 Casa s/n l
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Àngela Muñoz viuda 1768-00-00
Joana Orell Muñoz viuda 1778-00-00
Josepa Yáñez Orell soltera 1799-00-00
Teresa Yáñez Orell soltera 1801-00-00
Manel Lizarra soltero 1785-00-00
Bernat Civera soltero 1795-00-00 criado
Catalina Garau soltera 1785-00-00 criada
Dia Dia quince de diciembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro á las onse de la noche del día de ayer; a la edad de cuarenta y cuatro años falleció Maria Josefa Yañez natural de Palma Provincia de las Baleares es hija de José y de Juana Orell cons. y asido enterrada por la noche á los hoyos del cuadro 4º. Lo que certifico. Josep Borràs pbro.
AMP: Hospital_General_Enterraments_Llibre01_mar1833-abr1857_AH-1992-2, fol 138

Illeta 197 Casa s/n m
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Rullan viuda 1722-00-00
Bartomeu Penya Bosch soltero 1790-00-00 sargento
Catalina Penya Bosch soltera 1786-00-00
Antònia Penya Bosch soltera 1788-00-00
Antònia Margalida Penya Bosch soltera 1795-00-00
Maria Ignàsia Penya Bosch soltera 1797-00-00
Maria Josepa Martínez Garau soltera 1805-00-00 Cartagena
Illeta 197 Casa s/n n
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Prats Massanet casado Joana Maria Miralles 1782-00-00 Capdepera hornero
Joana Maria Miralles casada Josep Prats Massanet 1776-00-00
Catalina Prats Miralles soltera 1803-00-00
Joana Prats Miralles soltera 1808-00-00
Antònia Prats Miralles soltera 1811-00-00
Antoni Massanet Carrió soltero 1800-00-00
Dia 14 Agosto de 1834 á las 8 de la tarde falleció de pulmonía Josef Prats de edad de 54 as, hijo de Josef y de Catalina Massanet cons, viudo de Joana Maria Miralles, natural de Capdepera y vecino de la Parroquia de Sn Miquel. No consta de disposición alguna. De que certifico. Pablo Garriga, pbro.
AMP: Hospital_General_Enterraments_Llibre01_mar1833-abr1857_AH-1992-2, fol 31

Illeta 197 Casa s/n o
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Dalviosa viudo 1765-00-00 Capitán
Illeta 197 Casa s/n p
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Ramis viuda 1787-00-00
Antònia Pisana Ramis soltera 1803-00-00
Illeta 197 Casa s/n q
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Onofre Gomila Ripoll casado Joana Aïna Terrassa Mayol 1757-00-00 comerciante
Joana Aïna Terrassa Mayol casada Pere Onofre Gomila Ripoll 1766-00-00
Josepa Gomila Terrassa soltera 1787-00-00
Francesc Gomila Terrassa soltero 1790-00-00 abogado
Antònia Gomila Terrassa soltera 1796-00-00
Ignasi Gomila Terrassa soltero 1801-00-00 estudiante
Pau Carles Gomila Terrassa soltero 1801-11-04 Palma (Sta. Creu)
Lluís Gomila Terrassa soltero 1804-06-11 Palma (Sta. Creu)
Gerònia Morro soltera 1766-00-00 criada
Magdalena Cabanelles viuda 1756-00-00
Margalida González Cabanelles soltera 1786-00-00
AL PUBLICO.
El que quiera arrendar unas casas mayores con zaguán, inmediatas á la iglesia de San Cayetano, de la herencia secuestrada de don Pedro Onofre Gomila, acuda el dia 9 de este mes á las 11 de su mañana en la curia de primera instancia de esta Capital, en donde se rematarán al mas beneficioso postor,=:Palma 7 de Agosto de 1822.

Diario constitucional, político y mercantil de Palma: Número 39 - 1822 agosto 8

Illeta 197 Casa s/n r
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Josepa Fiol soltera 1787-00-00